Ny udredning om brugen af løntilskud og virksomhedspraktik

Velfærd

11/06/2013 15:14

Beskæftigelsesministeriet

En ny udredning om brug af løntilskud og virksomhedspraktik har undersøgt, om arbejdsgivere erstatter almindelige job med ledige, der får løntilskud fra staten.

Udredningen viser, at kommunale arbejdspladser, der ansætter personer i løntilskud, i gennemsnit ikke har en mere negativ udvikling i antallet af ordinært ansatte - end kommunale arbejdspladser, der ikke har brugt løntilskud.

Undersøgelsen har ikke belyst, om der er kommunale enkeltarbejdspladser, som bruger ledige i løntilskud i stedet for medarbejdere, der er ansat på almindelige vilkår.

Udredningen om løntilskudsjob på både offentlige og private arbejdspladser blev aftalt med Enhedslisten i Finanslovsaftalen for 2012 og består af fire delundersøgelser. Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen siger:

- Jeg er glad for, at vi fik sat gang i denne udredning, men arbejdet stopper ikke her, for jeg mener ikke, vi er til bunds i problemstillingen. Jeg er stadig bekymret for, at der er arbejdsgivere, der bruger en ledig i løntilskud frem for at ansætte de medarbejdere, der er brug for.

- Jeg har derfor aftalt med Enhedslisten, at vi beder Ankestyrelsen om at gå ned i konkrete sager for at se på, om løntilskudsjob bruges rigtigt og efter bogen. Nu undersøger vi administrationen af ordningen, og samtidig styrker vi på længere sigt den automatiske overvågning, så det bliver nemmere at sikre, at reglerne bliver overholdt.

- I det hele taget er jeg meget opmærksom på brugen af løntilskud og virksomhedspraktik. For eksempel siger en femtedel af arbejdsgiverne, at de bruger virksomhedsrettede tilbud for at holde udgifterne nede.

Udredningen viser også, at en tredjedel ikke søger job, mens de er i forløb på en virksomhed, og at gennemsnitseffekterne af offentligt løntilskud er for dårlige. Resultaterne i denne udredning går derfor videre til ekspertgruppen, der senere på året kommer med anbefalinger til, at forbedre af den aktive beskæftigelsesindsats.

Udredningen består af fire delundersøgelser:

Del 1: En deskriptiv undersøgelse af udviklingen i brugen af løntilskud og virksomhedspraktik (Af Arbejdsmarkedsstyrelsen)

Del 2: En analyse, der sammenfatter effekterne af løntilskud og virksomhedspraktik (Af Arbejdsmarkedsstyrelsen)

Del 3: Effekter af løntilskud på kommunale arbejdspladser (Af KORA)

Del 4: Evaluering af virksomhedsrettede tilbud (Af Epinion/Pluss)

Mest Læste

Annonce