Potentiale for fleksjob med få ugentlige timer

15/4/13 9:22

Beskæftigelsesministeriet

Virksomheder ser positivt på at ansætte fleksjobbere med få ugentlige timer, viser ny undersøgelse.

Især små virksomheder er åbne for at ansætte personer i fleksjob på under ti timer om ugen. Det viser en undersøgelse, som Epinion har lavet for CABI.
I undersøgelsen svarer 62 procent af 754 ledere og personaleansvarlige, at de gerne vil mødes med jobcentret og drøfte mulighederne for at etablere fleksjob på tre til ti timer om ugen. En mulighed der blev åbent op for med reformen af fleksjob og førtidspension, som trådte i kraft 1. januar 2013.
Tidligere har den type ansættelser været tilgængelige som såkaldte skånejob i form af løntilskudsansættelser for førtidspensionister. Her er erfaringen ifølge en CABI-undersøgelse med fem jobcentre, at mange forskellige jobfunktioner så som kassebetjening, økonomistyring, telefonbetjening, vagt, regnskab og arkivering, kan varetages i job med få timer.

Både Epinion- og CABI-undersøgelsen viser, at det især er i små virksomheder, at der er vilje til at etablere job med få ugentlige timer. Ifølge Epinion-undersøgelsen er 33 procent af de små virksomheder villige til at mødes med jobcentret for at diskutere mulighederne, mens det gælder for 20 procent af virksomheder med over 50 ansatte.

Læs også: CABI: Tydeligt potentiale for fleksjob med få ugentlige timer

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce