Foto: Jens Astrup
Foto: Jens Astrup

Regeringen: Flere skal i arbejde - og blive i jobbet

Velfærd

30/5/18 9:50

Nick Allentoft

Mangel på arbejdskraft må ikke bremse væksten i Danmark. Regeringen vil med et nyt udspil gøre 20.000 flere jobparate, give flere ledige mulighed for at blive opkvalificeret og fordoble karantænen for at sige sit job op uden at have et andet på hånden eller sige nej til et job.

Der er allerede mangel på kvalificeret arbejdskraft i flere brancher og i flere områder af landet. Antallet af faggrupper, hvor der er omfattende mangel, er på det højeste niveau i ti år, og der er rundt om i landet meldinger om mangel på mere end 160 faggrupper. For regeringen er det afgørende, at virksomhederne kan blive ved med at rekruttere den nødvendige arbejdskraft, så de kan holde gang i væksten og skabe flere arbejdspladser. 

Dagpengereform

Læs mere om dagpenge-spøgelset og forsøgene på at finde en bæredygtig løsning i vores særlige tema-sektion lige her. 

Med udspillet vil regeringen sikre, at virksomheder i hele landet har adgang til kvalificeret arbejdskraft. Centralt i udspillet er, at flere kontanthjælpsmodtagere skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og at der skal være bedre muligheder for, at de kan blive opkvalificeret. 

Mindre end hver tredje kontanthjælpsmodtager er i dag jobparat. Resten – og det er knap 59.000 personer – er aktivitetsparate og står ikke til rådighed. Regeringen lægger op til, at alle aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der er omfattet af 225-timersreglen, visiteres som jobparate og dermed får en hjælp med mere fokus på arbejdsmarkedet. Det drejer sig om godt 20.000 personer. Regeringen vil samtidigt udvide mulighederne for uddannelsesstilbud i beskæftigelsesindsatsen, så flere kan blive opkvalificeret.   

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger: 

- Hver eneste dag glæder jeg mig over, at vi oplever vækst og fremgang i Danmark. Beskæftigelsen har aldrig været højere, og rigtig mange mennesker er kommet i job og fået mulighed for at forsørge sig selv. Alene siden sommeren 2015 er der skabt 129.500 private job. Men jeg hører også næsten dagligt om virksomheder, der har svært ved at rekruttere medarbejdere. Uanset hvordan vi vender og drejer disse meldinger, er der brug for handling, så vi ikke gentager historien fra sidste opsving. Mangel på arbejdskraft må ikke blive en stopklods for dansk økonomi. 

- Der er slet ingen tvivl om, at der fortsat er ledige i Danmark, som kan bidrage. Vi har alle et ansvar for, at de kommer i job og får glæde af opsvinget. Regeringen vil gøre godt 20.000 flere på kontanthjælp jobparate, så de løftes tættere på arbejdsmarkedet og bliver omfattet af en mere jobrettet indsats. Jeg tror også, at det gør en forskel, at vi nu sender et kraftigt signal til dem om, at vi tror på den enkelte. Samtidig er det afgørende, at ledige har de kvalifikationer, som virksomhederne efterspørger. Derfor vil vi blandt andet udvide den regionale uddannelsespulje, så kontanthjælpsmodtagere kan få flere muligheder for at få korte uddannelsesforløb inden for områder med mangel på arbejdskraft. 

Kontanthjælpsloft

Find alle vores historier om kontanthjælpsloftet på temasiden her. 

Regeringen vil senere i år lancere et særskilt udspil, der skal styrke virksomhedernes mulighed for at ansætte kvalificeret udenlandsk arbejdskraft.

- Jeg vil ikke lægge skjul på, at udenlandsk arbejdskraft har båret en stor del af jobfremgangen på det danske arbejdsmarked, og at virksomheder også i fremtiden får brug for at hente arbejdskraft til landet. Derfor vil regeringen i forlængelse af det, vi kommer med i dag, styrke mulighederne for, at virksomheder kan ansætte relevant udenlandsk arbejdskraft.

Udspillet er finansieret med bevillinger fra beskæftigelsesreformen, der ikke er blevet brugt. De fremadrettede tiltag er finansieret af puljen til uddannelsesløft.

Annonce