Regeringen gør op med hård indfasning af dagpengereformen

14/05/2013 13:14

Beskæftigelsesministeriet

I en periode med økonomisk krise og mangel på arbejdspladser er den toårige dagpengeperiode blevet indfaset for hårdt. For mange mennesker har den kortere dagpengeperiode betydet, at de ikke har nået at finde et job, mens de endnu havde ret til dagpenge, og de står derfor nu i en ekstraordinær vanskelig situation.

Det er baggrunden for, at regeringen nu fremlægger et udspil til en ny og bedre indfasning af dagpengereformen og samtidig lægger op til at modernisere og fremtidssikre dagpengesystemet.

- Alt for mange mennesker er kommet i klemme i den hårde indfasning og står lige nu i en svær og utryg situation. Regeringen har fra dag ét prioriteret at bringe Danmark nænsomt igennem den internationale økonomiske krise. Vi har sat ind med en række initiativer for at understøtte beskæftigelsen og hjælpe de mennesker, der står i en vanskelig situation på grund af dagpengereformen. Men selv om initiativerne har haft effekt, må vi erkende, at det ikke er tilstrækkeligt, siger beskæftigelsesminister Mette Frederiksen.

Konkret indebærer løsningen, at den særlige uddannelsesordning bliver forlænget et halvt år, og at der bliver indført en ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse, som bliver aftrappet gradvist frem mod 2. halvår 2016. Dermed gennemfører regeringen en mere nænsom indfasning af den toårige dagpengeperiode.

Samtidig går regeringen nu videre og ser på, hvordan vi kan fremtidssikre dagpengesystemet. Det skal ske med nedsættelsen af en bredt sammensat kommission, der skal gennemgå og analysere hele dagpengesystemet for at vurdere mulighederne for at skabe et mere moderne og fleksibelt system.

- En toårig dagpengeperiode kræver en bedre beskæftigelsesindsats. Det var baggrunden for, at vi tidligere i år satte udredningsarbejdet med Carsten Koch i spid-sen til at gennemlyse beskæftigelsesindsatsen. Men det er lige så vigtigt, at vi har et dagpengesystem, der både giver mennesker økonomisk tryghed og incitamenter til at arbejde, og som samtidig understøtter et fleksibelt arbejdsmarked, der er helt afgørende for, at danske virksomheder kan klare sig i den internationale konkurrence. Derfor vil vi nu have en kommission til at gennemgå hele området – og på den baggrund afgøre, hvordan fremtidens dagpengesystem skal se ud, siger Mette Frederiksen.

Dagpengekommissionens arbejde skal være afsluttet i foråret 2015.  

Mest Læste

Annonce