Uge 33: Lille fald i ledigheden i juni 2013

Velfærd

12/08/2013 13:01

Freja Eriksen

I juni 2013 faldt bruttoledigheden med 900 personer til 153.500 personer, svarende til en uændret ledighed på 5,8 procent. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Ledigheden har haft en svagt faldende tendens siden sommeren 2012, men set over en lidt længere tidshorisont har ledigheden været relativt stabil. Siden november 2009 har ledigheden således ligget mellem 5,8 og 6,2 procent af arbejdsstyrken.

Figur 1. Lille fald i bruttoledigheden, juni 2013

Anm.: Udvikling i bruttoledigheden, sæsonkorrigeret, januar 2007 til juni 2013.
Der er databrud i januar 2010 som følge af ny opgørelsesmetode.
Kilde: Danmarks Statistik.

Faldet i bruttoledigheden fra maj til juni 2013 dækker over et fald i nettoledigheden, på ca. 1.000 personer, mens antallet af aktiverede steg med ca. 100 personer. Antallet af nettoledige og aktiverede er nu hhv. 115.400 og 37.600 fuldtidspersoner, jf. figur 1.

Fra maj til juni 2013 faldt bruttoledighedsprocenten for mænd med 0,1 procentpoint til 5,7 procent, mens kvindernes ledighedsprocent var uændret på 5,8 procent, jf. figur 2.
I samme periode faldt ledighedsprocenten med 0,1 procentpoint for de 50-59-årige, mens ledighedsprocenten for de 25-29-årige steg med 0,1 procentpoint. I de øvrige aldersgrupper var ledighedsprocenten uændret.

Figur 2. Størst bruttoledighedsprocent blandt de 25-29-årige

Anm.: Bruttoledighedsprocenten for udvalgte grupper, sæsonkorrigeret, juni 2013.
Kilde: Danmarks Statistik.

Mest Læste

Annonce