Digitalisering skaber produktivitet og vækst i dansk erhvervsliv

30/05/2012 15:44

Erhvervs- og Vækstministeriet

Regeringen har i dag offentliggjort redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012. Redegørelsen viser, at danske virksomheder og forbrugere generelt har god adgang til tidssvarende bredbåndsinfrastruktur, og at øget brug af digitale muligheder kan give højere produktivitet og vækst i danske virksomheder.

Den digitale økonomi er vokset i betydning år for år og digitaliseringen af såvel den private som den offentlige sektor er en væsentlig kilde til vækst og øget produktivitet. Digitaliseringen og automatiseringen af fremstillingsvirksomheders produktion er således et vigtigt bidrag til at styrke virksomhedernes konkurrenceevne. Brugt rigtigt kan det være med til at fastholde arbejdspladser i Danmark.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn:

Danmark er godt på vej til at have en vækstorienteret digital økonomi, hvor dansk erhvervsliv udnytter de digitale muligheder. Redegørelsen peger bl.a. på, at der er milliardgevinster at hente ved at øge digitaliseringen af erhvervslivets interne processer og produktion.

Herudover kan det offentliges anvendelse af digitale løsninger skabe nye forretnings- og eksportmuligheder for danske virksomheder, samtidig med at kvaliteten og effektiviteten i den offentlige sektor forbedres.

Dansk erhvervsliv skal have gode betingelser for at udnytte potentialet i den digitale økonomi til at skabe vækst og beskæftigelse. Regeringen vil derfor udarbejde en samlet erhvervsrettet strategi for digital vækst i Danmark.

Den netop offentliggjorte redegørelse lægger sporene for en samlet erhvervsrettet strategi for digital vækst. Redegørelsen peger bl.a. på følgende udfordringer:

- Udbuddet af højhastighedsbredbånd er markant større end efterspørgslen. Et bredt udvalg af attraktive digitale tjenester og produkter skal øge efterspørgslen med henblik på at få det fulde økonomiske udbytte af bredbåndsinfrastrukturen.

- Flere virksomheder – også SMV’erne – kan øge deres produktivitet gennem digitalisering og automatisering af interne processer og produktion.

- Et mere velfungerende digitalt indre marked i EU skal bidrage til øget eksport af digitale produkter og tjenester.

- Den offentlige efterspørgsel skal anvendes intelligent, så den fremmer innovationen i det private erhvervsliv.

- Vækstmulighederne fra IKT og digitalisering skal udnyttes – ikke mindst på de områder, hvor Danmark har særlige styrker og potentialer.

Den kommende strategi vil blive udarbejdet under inddragelse af bl.a. IKT-erhvervene og det øvrige erhvervsliv. Strategien forventes klar primo 2013.

Redegørelse om Danmarks Digitale Vækst 2012

Faktaark

Mest Læste

Annonce