Ny selskabslov vedtaget af Folketinget

16/05/2013 12:50

Erhvervs- og Vækstministeriet

Et enstemmigt Folketing har i dag vedtaget en revision af selskabsloven, som etablerer en ny selskabsform, de såkaldte iværksætterselskaber. Selskabsformen vil betyde, at iværksættere kan starte egen virksomhed med en startkapital på kun én krone. Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen:

"Jeg har meget positive forventninger til de nye iværksætterselskaber. Regeringen arbejder intensivt på, at det skal være nemmere at starte egen virksomhed. Selskabsformen skal ikke være en barriere for at afprøve, om en forretningsidé er bæredygtig.

I arbejdet med lovgivningen har vi været inspireret af erfaringer fra Tyskland og Norge, hvor man også for nylig har sænket kapitalkravene til selskaberne. I begge lande har det givet øjeblikkelig succes i form af langt flere nye selskaber."
"Iværksætterselskaber er i praksis et anpartsselskab, der er i gang med at opbygge sin kapital. Iværksættere kan stifte selskabet for én krone og derefter opbygge selskabskapitalen ved at opspare 25 pct. af overskuddet i virksomheden. Samtidig er kapitalkravet for anpartsselskaber blevet sænket fra 80.000 kr. til 50.000 kr., så Danmark kommer mere på linje med andre europæiske lande."

Fakta:

  • Revisionen af selskabsloven indeholder en række ændringer i forhold til selskabslovens gældende regler. Det drejer sig blandt andet om indførelse af iværksætterselskaber, nedsættelse af kapitalkravet til anpartsselskaber fra 80.000 kr. til 50.000 kr., øget mulighed for delvis indbetaling af selskabskapitalen, indførelse af regler om grænseoverskridende flytning af hjemsted og afskaffelse af muligheden for fremadrettet at stifte et såkaldt S.M.B.A. (selskab med begrænset ansvar).
  • Et iværksætterselskab er en særlig type anpartsselskab, hvor kapitalkravet blot er 1 kr. ved stiftelsen, og at selskabskapitalen spares op Der er et krav om, at 25 pct. af årets overskud skal opspares i en særlig reserve, indtil selskabskapitalen og den særlige reserve samlet udgør mindst 50.000 kr. Selskabet kan udbetale udbytte, når selskabskapitalen og reserven udgør 50.000 kr. Når selskabskapitalen og den særlige reserve udgør 50.000 kr., kan selskabet omregistreres til et ”almindeligt” anpartsselskab.
  • Bortset fra de særlige kapitalregler er iværksætterselskabet omfattet af de generelle krav, der gælder for anpartsselskaber. Det betyder, at der fx stilles krav til iværksætterselskabets kapitalberedskab, ledelsens ansvar og åbenhed omkring selskabets forhold. Det er blandt andet muligt at stille ledelsen til ansvar, hvis selskabets kapitalgrundlag er uforsvarligt set i forhold til virksomhedens økonomiske forpligtelser.
  • Reglerne om iværksætterselskaber er inspireret af en tilsvarende selskabsform, der er indført i Tyskland. Her det har vist sig, at den nye særlige selskabsform er blevet anvendt i stort omfang, uden at dette har medført en væsentlig forøgelse af antallet af konkurser o.l. Norge har også nedsat minimumskapitalkravet til deres anpartsselskaber. Det har også her medført en væsentlig forøgelse af antallet af norske anpartsselskaber. 

Mest Læste

Annonce