UMTS-aftale: Erhvervsrettede vækstinitiativer og digitalisering

24/10/12 12:15

Erhvervs- og Vækstministeriet

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen har i dag på regeringens vegne indgået aftale med partierne i teleforligskredsen (regeringen og V og K) om udmøntning af den såkaldte UMTS-reserve på 184 mio. kr. årligt i 2013-15. Der er tale om første delaftale vedr. finansloven for 2013.

Med aftalen udmøntes midler til erhvervsrettede initiativer samt digitaliseringsinitiativer.

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen:

Jeg er glad for, at der er bred opbakning til at udmønte UMTS-midlerne til en række erhvervsrettede initiativer, som styrker væksten og jobskabelsen i danske virksomheder.
Jeg vil særligt fremhæve, at vi med aftalen omlægger Fornyelsesfonden til en ny Markedsmodningsfond. Den nye fond skal sikre, at flere innovative produkter og serviceydelser kommer hele vejen fra udviklings-, test- og demonstrationsfasen og ud på markedet.
Med omlægningen fokuserer vi på at hjælpe særligt små og mellemstore virksomheder med at overkomme de barrierer, de oplever i markedsmodningsfasen. Der bygges dermed videre på de gode erfaringer fra Fornyelsesfondens hidtidige markedsmodningsindsats.
Derudover har vi prioriteret at videreføre en række initiativer såsom proof-of-business, der giver iværksættere adgang til sparring og finansiering samt de regionale væksthuses aktiviteter vedr. hjælp til mindre virksomheder i vanskeligheder (early warning). Vi har også prioriteret at videreføre tilskuddet til verdens største designpris, INDEX: Award, markedsføringskonsortiet Global Connected, som fastholder og tiltrækker flyruter til Danmark, og Center for Kultur og Oplevelsesøkonomi, som dermed kan fortsætte dele af deres aktiviteter rettet mod vækst i de kreative erhverv.
Endelig fortsættes digitaliseringen af kulturarven, ligesom vi har prioriteret at igangsætte en række øvrige digitaliseringsinitiativer, som skal modvirke identitetstyveri, forbedre NemID-løsningen og yde hjælp til it-svage borgere.
Jeg er samlet set rigtig godt tilfreds med aftalen.

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce