Femern bliver en Game-Changer for Lolland

Infrastruktur

19/2/18 12:00

Simon Bülow

Det er en udbredt opfattelse på Lolland og på Rådhuset i Maribo, at Femern bliver en game-changer, men det kræver hårdt arbejde, da gevinsterne ikke kommer af sig selv. Lolland kommunes projektleder på Femern, Lars Kroer udtaler sig således: "Kommunen skal have mest muligt ud af projektet for Lolland."
Byggeriet af Femern-forbindelsen bliver Danmarks største anlægsprojekt nogensinde. Det giver travlhed for Lolland Kommune, hvor størstedelen af byggeriet skal foregå.   Det er en udbredt opfattelse på Lolland – og ikke mindst på Rådhuset i Maribo, at Femern-forbindelsen bliver en game-changer for området. Men man er også bevidst om, at gevinsterne ikke kommer af sig selv.   ”Fra dag 1 har vores mantra været, at kommunen skal have mest muligt ud af projektet for Lolland”, siger Lars Kroer, der har været Lolland kommunes projektleder på Femern-forbindelsen siden 2009.

Med åbningen af Femern-tunnelen, og de lynhurtige forbindelser både til Hamborg og til København, vil Lolland Kommune få gode muligheder for at tiltrække både pendlere og virksomheder. Det er dog ikke den eneste måde, som Femern-tunnelen vil ændre Lolland på. En væsentlig sidegevinst ved tunnel-projektet er, at Lolland Kommune får et nyt stort naturområde. 

Når man bygger en sænketunnel, som Femern-tunnelen, skal der først graves en rende i havbunden, hvor i tunnel-elementerne skal ligge.    I forbindelsen med udgravningen af Femern Bælt, skal der derfor fjernes mange mio. kubikmeter jord, sand og sten fra havbunden, som hovedsageligt bliver til 330 hektar nye landområder på kysten ud for Rødbyhavn. Til sammen bliver de ny områder mere end 5 gange større end Amager Strandpark eller det der svarer til omkring 600 fodboldbaner.   ”Fra Femern A/S’ side var der oprindeligt lagt op til, at de nye landområder ville være en blanding af natur og motions-områder, men vi havde nogle ret væsentlige ændringsforslag, som Femern A/S var meget lydhør over for”, siger Lars Kroer. Løsningen blev, at området vest for den nuværende færgehavn bliver til primært rekreative områder med tre nye strande til glæde for turister og badegæster. Øst for Femern-tunnelen bliver de nye arealer til et stort naturområde.   På den måde indgår det nye forland i en sammenhængende kystnatur, der strækker sig 22 km fra Kramnitze vest for forbindelsen til Errindlev havn øst for forbindelsen.   ”Det passer perfekt ind i vores egne visioner om at skabe en lokal pendant til det man f.eks. kan opleve på Vestamager, som er et eksempel på, at infrastruktur og fremragende natur kan gå hånd i hånd. Vores naturfolk har længe drømt om at få koblet de her naturområder sammen, så man får større arts-diversitet og et samlet naturområde, der både er en gevinst for naturen og med til at brande Lolland”, siger Lars Kroer.   Hos Femern A/S er man glade for det tætte samarbejde med Lolland Kommune, der har sikret, at det er lokale hensyn og ønsker, der har været med til at forme projektet.

Vi har haft et meget tæt og konstruktivt samarbejde med Lolland Kommune, som har udvist en meget høj grad af fleksibilitet. De har stillet mange gode spørgsmål, og klart udtrykt deres ønsker tidligt, og det har vi været meget glade for. Det er trods alt Lolland Kommune, der skal leve med Femern-forbindelsen de næste 120 år", siger Christian Henriksen, dansk myndighedschef i Femern A/S. 

Om Femern-tunnelen
  • Femern-tunnelen er Danmarkshistoriens største anlægsprojekt
  • Anlægsbudgettet er på 52,6 mia. kroner
  • Femern-forbindelsen er brugerbetalt efter samme model som forbindelserne over Storebælt og Øresund
  • Indtægterne fra trafikken betaler også for Ringsted-Femern banen, der gøres klar til elektriske tog og hastigheder på 200 km/t
  • Op mod 3.000 tunnelarbejdere vil være direkte beskæftiget på projektet
  • Femern-tunnelen bliver 18 kilometer lang med to motorvejsrør og 2 jernbanerør
  • Det vil tage 10 minutter i bil og 7 minutter i tog at krydse Femern Bælt
  • Tunnelen ventes at stå færdig i 2028
 

 

Annonce