Fortid og fremtid mødes i Femern Bælt

Infrastruktur

04/5/18 10:50

Jens Villemoes

Før arbejdet byggeriet af Femern-tunnelen kan gå i gang, skal den store byggeplads øst for Rødbyhavn på Lolland undersøges for oldtidsfund. Til sommer går arkæologerne i gang.

Området omkring Rødbyhavn på Lolland bliver til sommer centrum for Danmark største arkæologiske udgravninger.

Det sker som led i byggemodningen af det område, hvor byggepladsen til den kommende Femern-tunnel skal ligge. Udgravningen finansieres af Femern A/S.

”Femern Bælt projektet er i fremdrift, og forberedelsen af anlægsfasen er godt i gang. Det er vigtigt, at de arkæologiske undersøgelser er gennemført, når anlægsfasen sættes i gang for alvor. Færdiggørelsen af de arkæologiske undersøgelser sikrer, at vejen er banet for entreprenørerne, og de kan komme i gang med at bygge den kommende tunnelelementfabrik”, siger Christian Henriksen, myndighedschef i Femern A/S.

Femern-tunnelens område øst for Rødbyhavn bliver Nordeuropas største byggeplads, hvor op mod 3.000 tunnel-arbejdere skal arbejde og bo i anlægsfasen. På grund af den usædvanligt store byggeplads, som både skal rumme boliger, en arbejdshavn, en tunnel-fabrik, materiel-pladser og andre store konstruktioner, skal områdets arkæologiske fund kortlægges, inden entreprenørerne rykker ind.

Der er tale om sidste etape i de arkæologiske undersøgelser, som er den største sammenhængende arkæologiske opgave i Danmarkshistorien.

Tidligere undersøgelser har vist, at kyststrækningen har været et centrum for udveksling og bosættelse i tusinder af år.

Undersøgelserne i området har resulteret i flere store fund som velbevarede genstande af træ, smukt forarbejdede redskaber og et velbevaret, endnu stående fiskegærde, men også fund, der bringer os helt tæt på stenalderens mennesker i form af tandmærker, fingeraftryk og 5000 år gamle fodspor, som Slots- og Kulturstyrelsen erklærede for ét af de vigtigste arkæologiske fund i 2014.

”Arbejdet med Femern-forbindelsen er en kæmpe gave til os arkæologer, da det er sjældent, at vi får lejlighed til at undersøge et så stort og sammenhængende område. Bevaringsforholdene er ekstremt gode, og udgravningerne har givet os et helt unikt indblik i stenalderens landskab, mennesker og liv, som vi glæder os til at bygge videre på”, siger Kasper Høhling Søsted, Kulturarvschef på Museum Lolland-Falster.

Han tilføjer: ”Vi er glade for samarbejdet med Femern A/S, og vi glæder os derudover meget til at kunne invitere folk ud i områderne, og ned i udgravningerne, og planlægger i den forbindelse nogle nye, spændende formidlingstiltag”.

De arkæologiske undersøgelser i felten ventes at tage omkring halvandet år, og efterfølgende skal fundene analyseres af forskere i de kommende år.

Læs mere om udgravningerne på Femern-byggepladsen her

Læs mere om arbejdet med Femern-forbindelsen her.

Annonce