Hovedelementer i regionsaftalen

09/06/2012 17:35

Finansministeriet

Ny prioritering på sundhedsområdet med nye rettigheder Sundhedsområdet udgør et centralt prioriteringsområde for regeringen. I lyset af de snævre økonomiske rammer for den offentlige økonomi er der fundet midler til en væsentlig udvidelse af sundhedsområdet. * Med 670 mio. kr. giver aftalen mulighed for en aktivitetsvækst på 3 pct. i sygehusvæsenet til mere og bedre behandling.

* Nye patientrettigheder skal sikre alle patienter hurtig udredning – og at de, der har størst behov, kommer i behandling først. Det er konsekvensen af den nye differentierede behandlingsret.

* De psykisk syge er prioriteret højt og skal have hurtigere udredning og behandling. Til det formål er det aftalt, at psykiatrien styrkes med 200 mio. kr. til kapacitetsopbygning.

* Der prioriteres 450 mio.kr. til det øvrige sundhedsområde, herunder blandt andet 75 mio.kr. til praksissektoren og 100 mio.kr. til medicintilskud.

* Aftalen afspejler også regeringens pejlemærker inden for øget patientkvalitet, akutområdet og kræftindsatsen. Tre højt prioriterede områder i den danske sundhedsindsats, hvor ventetider skal ned og behandlingskvaliteten op til gavn for patienterne.

Se hele aftalen her

Nye anlægsinvesteringer og energirigtige sygehusbyggerier
* Den regionale anlægsaktivitet øges i 2013 til over 5 mia. kr., fra det i forvejen historisk høje niveau i budgetterne for 2012.

* Det sikrer bl.a. udbygningen af de kommende nye super sygehuse. * Samtidig øges investeringsrammerne for de nye super sygehuse med 1 mia.kr. med henblik på at løfte byggerierne til allernyeste energistandard (bygningsklasse 2020).

* For at styrke brugen af offentlig-private samarbejder etableres en pulje på 300 mio. kr. til konkrete OPP-projekter.

God økonomistyring og mere sundhed for pengene
* Nye prioriteringer af sundhedsområdet skal gå hånd i hånd med en god ressourceanvendelse og mere sundhed for pengene.

* Regionerne skal fortsætte deres fokus på styring af økonomien. Regeringens nye budgetlovgivning indebærer økonomiske sanktioner overfor regionerne, hvis ikke de aftalte økonomiske rammer overholdes.

* Aftalen sikrer en ”noget-for-noget”-tilgang, hvor regeringen også forpligter sig til at levere bedre rammer for styring og prioritering via en differentieret behandlingsret og nye styringsredskaber i forhold til praksissektoren.
 

Mest Læste

Annonce