OK13: Et skridt mod danmarkshistoriens bedst uddannede generation

17/12/2012 14:51

Finansministeriet

Finansministeren har i dag fremsat sine krav over for lønmodtagersiden som led i overenskomstforhandlingerne på det statslige område (OK13).  Finansministerens hovedkrav ved OK13 er en normalisering af lærernes arbejdstidsregler på bl.a. gymnasierne og erhvervsskolerne. Finansministeren siger:

"Vores børn og unge skal være den bedst uddannede generation i danmarkshistorien. Vi skal have frafaldet ned, så flere gennemfører en uddannelse. Hvis vi skal opnå det, kræver det, at lærerne skal arbejde anderledes og være mere sammen med eleverne. Det skal være slut med, at hver en arbejdstime skal puttes i hver sin lille firkantede kasse. Den enkelte skoleleder skal kunne prioritere anvendelsen af lærernes arbejdstid fleksibelt og effektivt efter elevernes behov, lærernes kompetencer og de lokale udfordringer. Fuldstændigt som det sker på resten af arbejdsmarkedet.

Eleverne på landets gymnasier og erhvervsskoler er vores samfunds grundstof. Det er dem, der skal ruste Danmark til fremtiden. Derfor er det eleverne, jeg særligt har i tankerne, når jeg sætter mig ved forhandlingsbordet."
Udover kravet om, at lærerne skal have arbejdstidsregler som ansatte på resten af arbejdsmarkedet, stiller finansministeren bl.a. krav om skærpelser på tjenestemandsområdet og forenkling af reglerne for det lokale samarbejde mellem ledelse og medarbejdere.

Finansministeren konstaterer, at den økonomiske krise sætter en meget smal ramme for overenskomstforhandlingerne.

"Vi er i en tid med økonomisk krise og et kraftigt pres på de offentlige finanser. De realiteter, vi står over for, illustrerer med al ønskelig tydelighed, at alle må bidrage. Det er derfor vigtigt, at der er sammenhæng mellem udviklingen i lønnen og udviklingen i, hvor effektivt opgaverne løses. Tiden er således løbet fra den reguleringsordning, som hidtil har sikret statsligt ansatte en løn, der automatisk følger den private sektors lønudvikling."

Mest Læste

Annonce