Regeringen baner vejen for et mere digitalt Danmark

13/04/2012 10:42

Finansministeriet

Skal du flytte, bestille nyt sundhedskort eller skrive dit barn op til daginstitution og skole, kommer det fra december 2012 til at foregå online – og din papirpost fra fx kommunen vil i stigende grad blive afløst af digital post.

Finansministeren fremsætter i dag to lovforslag, som er vigtige skridt for at kommunikationen mellem offentlige myndigheder og borgere og virksomheder kan overgå til digitale løsninger frem mod 2015.

Overgangen til digital kommunikation sker med omtanke og i etaper frem mod 2015, pointerer finansminister Bjarne Corydon. Der er i lovforslagene taget højde for, at nogle borgere endnu ikke er it-vante, og at alle får den service og hjælp, som de har krav på. Men ambitionen er klar. Danskerne skal være digitale:

Digitalisering er en vigtig brik i regeringens arbejde for at finde finansiering til fremtidens velfærdssamfund. De penge og den tid, vi i dag bruger på frimærker og indtastning af blanketter, kan vi bruge bedre på sygehuse, skoler og pleje og omsorg af vores ældre, siger Bjarne Corydon.

Danskerne er klar
De fleste borgere er parate til øget digitalisering og efterspørger flere og bedre offentlige selvbetjeningsløsninger. Som et eksempel var 2,5 million danskere inde og tjekke deres årsopgørelse på SKAT’s hjemmeside på blot en uge.

Når det offentlige er online og dermed tilgængelig uden for almindelig åbningstid, giver vi borgerne en bedre og mere fleksibel service. På nettet kan forældre altid skrive deres barn op til dagsinstitution og bestille tid hos lægen om aftenen hjemme fra sofaen, siger finansministeren.

Fakta
De to lovforslag, som forventes færdigbehandlet inden sommerferien, omhandler obligatorisk digital selvbetjening og offentlig digital post og er første del af udmøntningen af målsætningen fra regeringsgrundlaget og den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for 2011-2015.

Målsætningen er, at 80 pct. af al offentlig post samt 80 pct. af alle ansøgninger, anmeldelser og indberetninger foretages digitalt inden udgangen af 2015.

Tal fra Danmarks Statistisk viser, at 82 pct. af alle danskere mellem 16 og 89 år bruger internettet dagligt eller ugentligt. Også hos de ældre er flertallet online, fx har 73 pct. af de 65-74-årige adgang til internettet.

Mest Læste

Annonce