Ros til forsvarlig kommuneøkonomi

16/05/2012 11:14

Finansministeriet

Danmarks Statistik har i dag offentliggjort de kommunale regnskaber for 2011. Regnskaberne viser, at kommunernes realiserede serviceudgifter ligger 5,7 mia. kr. under det budgetterede niveau for 2011. Modsat ligger de realiserede anlægsinvesteringer godt 3 mia. kr. over det forudsatte niveau for 2011. Finansminister Bjarne Corydon udtaler i forbindelse med offentliggørelsen af regnskabstallene:

Kommunerne skal have stor ros for at have strammet op og konsolideret deres økonomi. Med regnskaberne for 2011 løfter kommunerne et stort ansvar for at bringe økonomien tilbage på ret kurs, og jeg ved, at der er foretaget svære lokale prioriteringer.

Regnskaberne viser også, at kommunerne har valgt at prioritere et højt niveau for anlægsinvesteringer. Det er i fuld overensstemmelse med regeringens politik og har medvirket til at holde hånden under beskæftigelsen.

Det budgetterede niveau for serviceudgifterne i 2012 ligger knap 5 mia. kr. over det realiserede niveau i 2011, som Danmarks Statistik i dag har offentliggjort.

Regnskaberne for 2011 ligger markant under budgetterne for 2012. Der er således et betydeligt rum til at udvikle den kommunale service inden for de budgetterede rammer, siger finansministeren.

Det er samtidig helt centralt, at kommunerne har fokus på at fastholde den ansvarlige linje, herunder leve op til de vedtagne budgetter for 2012.
 

Mest Læste

Annonce