Vækstplan: Danmark helt ud af krisen – virksomheder i vækst

Velfærd

08/05/2014 14:15

Freja Eriksen

Dansk økonomi viser nu klare tegn på bedring. Store dele af erhvervslivet er i vækst. Produktionen vokser på ny i virksomhederne. Færre mennesker er ledige end for fire år siden. Beskæftigelsen stiger igen. Det går bedre i udlandet, og regeringens ansvarlige politik fremmer den positive udvikling i Danmark.

Vi kan nu for alvor begynde at se fremad.

Med Danmark helt ud af krisen – virksomheder i vækst, tager regeringen yderligere skridt for at styrke de danske virksomheders muligheder for at lægge krisen bag sig og fastholde og skabe nye job. Vi skal øge produktiviteten og sænke omkostningerne for vores virksomheder, så vi kan koble os på det internationale opsving. Der er fortsat mange udfordringer, vi skal tage fat på.

Vækstpakke 2014 bygger videre på den række af erhvervsrettede initiativer, som regeringen allerede har fremlagt, der skal skabe stærkere og mere konkurrencedygtige virksomheder.

Vækstpakke 2014 indeholder 89 konkrete tiltag, der vil styrke erhvervslivets konkurrenceevne og samlet løfte velstanden i Danmark med 6 mia. kr. i 2020.

Initiativerne fordeler sig på fire indsatsområder:

Nemmere og billigere at være virksomhed
Lempelse af virksomhedernes PSO-omkostninger for ca. 5,8 mia. kr. Kortere sagsbehandlingstider. Færre administrative byrder og bedre erhvervsregulering.

Styrket adgang til finansiering
Fradrag for indskud i små virksomheder og lempelse af udbyttebeskatning for virksomheder. Forlængelse af Vækstlåneordningen og Eksportlåneordningen. Mere kapital til vækstvirksomheder.

Lavere priser for forbrugerne og virksomhederne
Forsyningssektoren effektiviseres for 3,3 mia. kr. i dialog med sektoren. Nationale særstandarder i byggebranchen harmoniseres. Konkurrencen i private serviceerhverv styrkes.

Flere dygtige medarbejdere og mere avanceret produktion
Styrket international rekruttering. Bedre voksen- og efteruddannelse. Flere praktikpladser. 3 mia. kr. til Danmarks Grundforskningsfond og bedre rammer for avanceret produktion.

Mest Læste

Annonce