Regeringen samler kræfterne om bioøkonomien

Bæredygtighed

21/11/2013 11:38

Tusindvis af arbejdspladser og et bedre miljø bliver resultatet, hvis Danmark kommer i bioøkonomiens førerfelt. Et nyt nationalt bioøkonomi-panel skal bringe Danmark i front.

Vi skal blive langt bedre til at udnytte landbrugets og fiskeriets overskudsprodukter til nye indtægter og teknologier. For der er milliarder af kroner og tusindvis af arbejdspladser på spil, hvis det lykkedes at omdanne halm, græs og slagteriaffald til eksempelvis flybrændstof, plastik og biogas.

Derfor samler regeringen nu indsatsen i Det Nationale Bioøkonomi-panel. Førende virksomheder, forskere og organisationer skal fremover byde ind med konkrete ideer og rådgivning til regeringen, der kan gøre Danmark til et vækstcenter inden for bioøkonomi. Blandt andet skal panelet pege på, hvordan regeringen bedst kan fremme billigere og bæredygtig biomasse. Panelet skal også sørge for, at Danmark bliver bedre til at udnytte mulighederne for finansiering fra de europæiske strukturfonde til investeringer, som kan gøre produktionen af bæredygtig biomasse rentabel. Det vil samtidig stille Danmark langt bedre, når ressourcerne bliver færre og de fossile ressourcer efterhånden bliver udfaset.

Miljøministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet og Uddannelsesministeriet går sammen om indsatsen under Fødevareministeriets formandsskab. Panelet er en udløber af regeringens Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger og panelet skal komme med konkrete bud på, hvordan vi kan fremme bioøkonomien i Danmark.

Fødevareminister Karen Hækkerup (S):
- Der er et enormt potentiale for nye arbejdspladser og for miljøet i fremtidens bioøkonomi, hvis det lykkedes at udnytte landbrugets og fiskeriets biomasse bedre. I Danmark har vi teknologien og kompetencerne. Og vi har en stærk klynge af fødevarevirksomheder fra landbruget til enzymproducenter. Nu samler vi kræfterne, for det er nemlig helt nødvendigt, at vi skyder indsatsen i gang nu, så Danmark i fremtiden er blandt de spillere, der selv kan udvikle, udnytte og eksportere teknologi og dermed skabe arbejdspladser her i stedet for at andre løber med dem.

Miljøminister Ida Auken (SF):
-Det er helt centralt i en verden med begrænsede ressourcer, at vi på bæredygtig vis får skiftet de fossilt baserede produkter ud med produkter baseret på fornybare ressourcer. Det er et spørgsmål, der ikke kun handler om nye biobrændstoffer, men også i høj grad om, hvordan vi får udviklet og fremmet nogle nye materialer og produkter baseret på fornybare ressourcer.

Uddannelsesminister Morten Østergaard (RV):
-Bioøkonomien er et af de områder, hvor vi har muligheder for at udnytte Danmarks førende position inden for både offentlig og privat forskning til at udvikle nye og bæredygtige løsninger på globale udfordringer. Vi skal forene den stærke offentlige forskning med internationalt førende danske virksomheder for at styrke vores konkurrenceevne og dermed skabe vækst og udvikling i Danmark.

Klimaminister Martin Lidegaard (RV):
-Bioøkonomien og bioenergi er på mange måder et columbusæg. Hvis det gøres rigtig kan bioenergi medvirke til at beskytte klimaet, forbedre biodiversiteten og højne ressourceeffektiviteten. Så vækstmulighederne for de danske virksomheder på området er store.

Mest Læste

Annonce