Her er dit overblik: Debatten om RBS efter KORA-rapporten

Ledelse

08/06/2016 05:45

Henrik Hjortdal

Debatten om resultatbaseret styring raser. Her er en oversigt, som opsamler essensen af rapporten, skitserer forskellige veje frem - med links til de vigtigste debatindlæg og artikler, som knytter sig til rapporten.

Hovedbudskabet i KORA-rappporten er at resultatbaseret styring (RBS) hyppigt ikke virker efter hensigten. Det skyldes at de forudsætninger RBS er baseret på for at virke sjældent er til stede på en gang:

1. Opstilling af mål:

- Det er meget varierende om relevante mål kan opstilles

2. Etablering af et årsags-virknings-forhold mellem indsats og effekt:
- Det er meget varierende om der kan opstilles holdbare årsags-virkningsmodeller

3. Monitering af om målene opnås:
- Det kan være ressourcekrævende (og hvis målingerne ikke giver mening demotiverende) at monitere

4. Ledelsen træffer beslutninger på baggrund af den indsamlede viden
- Det er varierende i hvilke omfang dette sker

Disse svagheder fører bl.a. til at svære sager og opgaver underprioriteres - og svage grupper lades i stikken. Skole- social- og beskæftigelsessområdet gennemgås og dokuemnterer dette.

Det er således åbenlyst og klarlagt, at der er betydelige udfordringer for den resultatbaserede styring. Reaktionerne har da også været derefter - usædvanligt mange og med forskellige bud på hvor vi skal hen. Se listen over de væsentligste bidrage herunder.  

Hvis ambitionen er, at fastholde en politisk styret produktion af velfærd og samtidig sikre fagprofessiolle og lokale ledelser de fornødne handlemuligheder tegner sig tre centrale spørgsmål:

 • Kan  vi beholde grundkonceptet, men reformere i RBS som vi kender det, og hvad bør vi da gøre?
 • Skal vi leve med at ingen styringsmodel - ejheller RBS - er fuldkommen - og pragmatisk vælge, fravælge og supplere med andre styringsmodeller?
 • Skal vi bruge grundlæggende andre virkemidler end RBS og hvad kan de bestå i/af?

Svarene findes ikke som et quick fix. Vi skal ud i et slow-fix og kan her skele til andre lande - eg. Sverige og England - som har lignende debatter. (Se artikel om det svenske opgør med NPM og RBS).

 • Måske kan vores måde være at bruge frikommunekonceptet og også overføre det på statslige styrelser og etater?
 • Måske kan vi på basis af hvad der er bedste praksis i dag involvere de faglige organisationer og medarbejderne langt mere effektivt og forpligtende i både strategiske, taktiske og operationelle niveau?
 • Måske kan vi finde forskningsmidler til at forskere sammen med praktikere og beslutningstagere inddrages i at udvikle de nye bæredygtige styringsmodeller baseret på både både politisk, faglig og teoretisk viden?

I de kommende numre af Ledelsesavisen og i vores netværk Forum for Fremtidens Offentlige Styring og Ledelse vil vi fastholde fokus på, hvad der bør komme ”efter RBS”.

Du er hermed inviteret til at være med i debatten.

 

Oversigt over debatten:

 • Vi er end i et registreringshelvede. Artikel i Berlingske lørdag den 19.marts 2016:
 • DJØF-Bladet 10. februar 2016. Interview med Marie Østergaard Møller, KORA: Resultatstyring skader svage danskere
 • Bent Winthers blog i Politiko 23. april 2016: Kan kolde hænder køre længere på literen?
 • Lars Qortrup: Målstyring er kommet for at blive, DenOffentlige 10.maj 2016
 • Socialrådgivere føler sig lænket til computeren-ingen tid til udsatte børn. Artikel i Berlingske den 12. april 2016
 •  Claes Nilas, Altinget den 12. maj 2016: Rygterne om NPMs død er stærkt overdrevne
 •  Kurt Klaudi: Kritikken af NPM er forfejlet, kronik i Politiken den 23.maj.
 •  Jacob Torfing mfl: Kommuner og Finansministeriet styrer i hver sin retning, Altinget den 28.aprill
 • Søren Villemoes, Weekendavisen 27.maj 2016; Hvor mange timer brugte vi? (ingen link, betalingsmur)
 • Anne Steenberger: New public management er bedre end sit rygte, interview med Kurt Klaudi, Ugeskrift for Læger 29.marts. 2016 (ingen link, betalingsmur)
 • Michael Diepeveen: Uden mål og med. Artikel med forsvar for opstilling af mål, Skolelederforeningens magasin Plenum den 26.maj 2016. 
 • Steen Hildebrandt: Simpel rottetænkning i det offentlige, Mandag Morgen 10.maj 2016.
 • Kronik af Kirsten Arve Jensen mfl i Kristeligt Dagblad 9.maj 2016: Det offentlige arbejdsmarked er blevet mere råt og usikkert. (ingen link, betalingsmur)
 • Blogindlæg af Knud Aarup i Mandag Morgen den 28.april 2016: Folkestyret har behov for uafhængig viden.
 • Thomas Emil Christensen mfl.: Få nu fagfolkene tilbage på direktionsgangen. Kronik i Politiken den 27.maj 2016. 
 • På tide at stoppe kontrolhysteriet. A4 31. marts 2016. Interview med Ib Ravn
 • Henrik Hjortdal: Klumme I DJØF-bladet den 27.maj: Djøfisering og vejen videre
 • Vi smadrer de offentligt ansatte arbejdsglæde, interview med Henrik Hjortdal i Poltiken den 16.april 2016. 
 • Resultatstyring virker ikke. Klumme af Henrik Hjortdal den 4.marts 2016 på DenOffentlige
 • Peter Klange mfl (kronik i Information den 26.maj 2016): Hvis regeringen vil have mere sundhed må den betale for det. (ikke tilgængelig)
 • Nikolaj Ejler: VI skylder borgerne at måle på resultater, kronik i Politiken den 9.maj 2016
 • Nick Allentoft: Wake-up call. 18. april 2016 i DenOffentlige.dk
 • Nikoalj Ejler: En hjælp til de varme hænder, Weekendavisen, 4..maj 2016 (Kun i print)
 • Jørgen Grønnegaard: Den forkætrede styring. Positiv anmeldelse af KORA-rapporten, Weekendavisen 29.april 2016 (Kun i print)
 • Anders Olesen: Traditionel målstyring virker (heller ikke) i det offentlige. Børsen 19.maj
 • Jordskælv i det offentlige. Artikel 17.april 2016 i DenOffentlige om KORA-rapporten. 
 • Mickael Bech og Vibeke Normann Andersen, Kora, i DenOffentlige 27.4.2016: Undgå målmylder
 • Mickael Bech og Vibeke Normann Andersen: Der er brug for en målstyring 2.0. Altinget 18.4.

 

Mest Læste

Annonce