Lille tillidsreform - hvad nu?

Ledelse

21/12/2015 07:00

Henrik Hjortdal

Regeringsgrundlaget indeholder ikke noget om modernisering af den offentlige sektor eller samarbejde med de offentligt ansatte. Det som blev aftalt i den forrige regerings tid videreføres dog pligtskyldigst - uden høj cigarføring.
Der er igangsat en aftalt analyse af virkningen af at indføre tillidsbaseret ledelse på syv udvalgte statslige arbejdspladser. Symptomatisk nok er projektet ikke blevet fundet vigtigt nok til at få plads blandt de nyheder Finansministeriet og  Moderniseringsstyrelsen udsender løbende. De syv projekter, som evalueres af KORA, kan dog findes omtalt på personaleorganisationernes (FTF, OAO og Akademikernes) hjemmesider.    http://www.oao.dk/fileadmin/user_upload/aktuelle_temaer/TILLID/Nyhedsbre...

Mest Læste

Annonce