Justitsminister vil digitalisere domstolene

Infrastruktur

08/10/2015 17:36

Nick Allentoft

Et nyt digitalt system til retssager skal fremover styrke arbejdet ved domstolene til gavn for både borgere og de ansatte. Det foreslår justitsminister Søren Pind med et lovforslag, han fremsætter i dag. Samtidig bliver der oprettet en database med anonymiserede domme, som enhver vil kunne søge i.
Det skal være slut med gammeldags brevpost ved de danske domstole i civile sager. Justitsminister Søren Pind vil nu give mulighed for at indføre et digitalt sagsbehandlingssystem, som skal hjælpe og modernisere sagsgangene i retssager. Systemet skal bygges op som en portal på nettet, hvor materialet til sagen skal samles, og hvor parterne skal skrive sammen. Det vil bl.a. skabe bedre overblik over sagens dokumenter og give hurtigere udveksling af oplysninger. Læs også: IT-sikkerhed får hug af Rigsrevision Samtidig skal afsagte domme fremover være tilgængelige for offentligheden og gratis for enhver i en ny digital domsdatabase i anonymiseret form. Muligheden for at søge i afsagte domme skal være med til at skabe mere åbenhed og øget indsigt i domstolenes afgørelser både for borgere, fagfolk og medier.

Justitsminister Søren Pind siger: 

”Domstolene skal kunne følge med udviklingen og ind i den digitale verden. Jeg ved, at det både uden for og inde i retsbygningerne længe har været et ønske at få et mere moderne system. Derfor håber jeg på bred opbakning til forslaget, så vi kan fortsætte med at digitalisere domstolene og sikre effektive arbejdsgange for de ansatte og åbenhed og bedre service for borgere og virksomheder.”   Digitaliseringen ved domstolene skal ifølge forslaget begynde med de civile sager som f.eks. sager om mangler og erstatning, sager om mindre krav, lejesager og ægteskabssager. Med tiden skal straffesager også digitaliseres på portalen og indgå i domsdatabasen.   Digitaliseringen af de civile sager vil med lovforslaget blive indført i begyndelsen af 2016 ved Retten i Horsens og Vestre Landsret og vil herefter gradvist blive udbredt til resten af landets retter.   Domstolene skal yde hjælp til dem, som ikke kan eller har svært ved at bruge portalen på nettet, og retten kan fritage personer fra at anvende portalen, hvis de har særlige behov, f.eks. personer med særlige handicap og personer, der mangler digitale kompetencer mv.   Lovforslaget er udarbejdet i tæt samarbejde med domstolene.   Der er på finansloven for 2015 afsat i alt 14,9 mio. kr. i 2015-2018 til udgifter i forbindelse med domsdatabasen. Den digitale sagsportal er et delelement i indførelsen af et nyt it-system til understøttelse af sagsbehandlingen i borgerlige sager ved domstolene. Der er afsat midler til det nye it-system, herunder de elementer, der vedrører sagsportalen, ved aktstykker i 2009, 2013 og 2014.

Mest Læste

Annonce