Søgninger i tinglysningssystemet bliver gratis

14/11/12 1:47

Justitsministeriet

I dag kan alle få adgang til oplysninger i tinglysningssystemet via internettet. Men der opkræves stadig retsafgifter for at søge på oplysninger om bl.a. fast ejendom. Det opleves af mange som tungt og bureaukratisk. Et nyt lovforslag vil derfor gøre søgninger i systemet gratis.

Er der særlige begrænsninger for, hvordan jeg må bruge den ejendom, jeg overvejer at købe? Er ejendommen for eksempel fredet, eller har nogen ret til at færdes over min grund? Hvem ejer ejendommen, og hvordan er den belånt?

Det er nogle af de spørgsmål, som mange potentielle boligkøbere gerne vil have svar på, inden de skriver under på slutsedlen. Men når man i dag går på nettet for at søge oplysninger i tinglysningssystemet, skal man først gennem en betalingsside og betale en afgift på mellem 30 kr. og 120 kr. for at få adgang til informationerne. Fremgangsmåden, som er et levn fra dengang, hvor tingbøgerne lå på et dommerkontor, opleves i dag af mange brugere som tung og bureaukratisk.

Derfor er justitsminister Morten Bødskov nu klar med et nyt lovforslag om at gøre søgninger i tinglysningssystemet gratis. Forslaget er netop sendt i høring og forventes fremsat inden jul.

Justitsminister Morten Bødskov siger:

”Med forslaget giver vi nu fri adgang til oplysningerne i tinglysningssystemet – til gavn for alle brugere. I dag skal man betale, hver gang man ønsker adgang til oplysninger om for eksempel fast ejendom. Det gør vi nu gratis, så det fremover bliver lettere at indhente relevante oplysninger eksempelvis i forbindelse med et boligkøb. For at finansiere forslaget justerer vi samtidig den faste del af tinglysningsafgiften. Der er tale om en modernisering og forenkling af afgiftssystemet, hvor vi samler alle omkostninger forbundet med tinglysning under et.”

Markant forenkling

Med omlægningen foretages en markant forenkling og modernisering af afgiftssystemet, hvilket samtidig skal sikre, at flere bruger de oplysninger, der ligger i systemet. I dag betaler man således separate, mindre afgifter for at få oplyst, om der er tinglyst noget, samt for at se, hvad der er tinglyst og få en udskrift heraf. Hvis forslaget vedtages, bliver dette fremover gratis. Derimod skal man fortsat betale tinglysningsafgiften, som er forbundet med selve tinglysningen.

Forslaget vil medføre et finansieringsbehov for staten på omkring 280 mio. kr. om året, bl.a. som følge af afskaffelsen af opslagsafgiften mv., som vil medføre mindreindtægter for staten. For at finansiere lovforslaget foreslås det at justere den faste del af tinglysningsafgiften fra 1.400 kr. til 1.660 kr.

Lovforslaget indeholder desuden en udvidelse af ordningen om virksomhedspant, som har til hensigt at skabe bedre kreditfaciliteter for erhvervslivet. Det skal ske dels ved at gøre det muligt at lade indregistrerede biler, der tilhører en bilforhandler, være omfattet af et virksomhedspant. Dels ved at indføre mulighed for at anvende ejerpantebreve i forbindelse med virksomhedspant.

Ejerpantebrev

Se, hvad begrebet ejerpantebrev dækker over, og hvordan det bruges her.

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce