Bred aftale om klimalov og ambitiøse klimamål

Bæredygtighed

06/02/2014 14:52

Freja Eriksen

Danmark får for første gang en national klimapolitik, der skal fastsættes ved lov. Regeringen har i dag indgået en aftale med Det Konservative Folkeparti, SF og Enhedslisten om indholdet i en klimalov, som skal fremsættes i Folketinget. Partierne har samtidig aftalt, at de står bag regeringens mål om 40 procents reduktion af drivhusgasser i 2020.

"Det er i sandhed en stor dag. Den brede aftale om de 40 procents reduktion af drivhusgasser sikrer, at det ambitiøse mål, som regeringen har sat sig, vil leve – også efter et valg. De Konservative har med aftalen meldt sig blandt de partier, der tager ansvar for klimaet. Det glæder mig meget - og aftalen er åben, jeg indbyder alle Folketingets partier til at samles om lovforslaget", siger klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.

Med aftalen om det nationale klimamål i 2020 er partierne enige om at sikre, at klimaindsatsen skal skabe job og ikke koste job. Det skal ske ved at gøre brug af moderne teknologier, sikre synergieffekter i alle sektorer og ved at sikre, at dansk erhvervsliv forbliver konkurrencedygtigt.

De samme partier er også blevet enige om udformningen af klimaloven. Det er en politisk målsætning, at Danmark i 2050 er et lavemissionssamfund, hvor udledningen af drivhusgasser er på et absolut minimum. Klimaloven skal sikre, at udviklingen foregår i et passende tempo under hensyn til vækst og udvikling. Den til enhver tid siddende regering skal hvert femte år sætte klimamål, som skal række ti år frem i tiden. Og regeringen skal hvert år lave en redegørelse til Folketinget om, hvor langt man er nået.

I forbindelse med klimaloven bliver der oprettet et klimaråd. Det bliver et råd bestående af uafhængige eksperter, som skal rådgive regeringen om, hvordan vi lettest og billigst omstiller Danmark til et lavemissionssamfund. Klimarådet skal være med til at skabe oplysning og debat om, hvordan den grønne omstilling skal ske, så borgere og virksomheder kan deltage og bidrage aktivt.

"Det er en betydelig udfordring at omstille det danske samfund. Det er afgørende, at vi tilrettelægger indsatsen, så den bliver både miljø- og ressourcemæssigt effektiv, og så den understøtter vækst og udvikling. Det skal klimaloven og klimarådet hjælpe os med", siger Rasmus Helveg Petersen.

Klima-, energi, og bygningsministeren har indkaldt Venstre og Dansk Folkeparti til møde senere i dag for at afklare, om de vil tilslutte sig klimaloven. Lovforslaget vil blive sendt i høring i denne uge.

Læs mere:

 Faktaark om klimaloven Faktaark om klimarådet Aftale om klimalov Aftale om klimamål

 

Mest Læste

Annonce