Klimaminister ønsker mere bæredygtigt byggeri

Politik

30/10/2014 10:46

Suleman Haider

Byggeriet har et højt ressourceforbrug og genererer 39 pct. af Danmarks samlede mængde affald. Mere bæredygtigt byggeri kan derfor være med til at løse nogle af de klimaudfordringer, verden står overfor. Men byggebranchen mangler i dag en officiel definition af, hvad bæredygtigt byggeri er. Det vil klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen nu gøre noget ved.

Når FN’s Klimapanel på søndag offentliggør deres hovedrapport om klimaforandringerne, bliver det formentlig meget tydeligt for os alle sammen, at vi bliver nødt til at gøre noget nu. Og netop byggeriet har et enormt potentiale i forhold til indfrielsen af vores klimamål. Med bæredygtigt byggeri kan vi ikke alene mindske vores affaldsmængde og ressourceforbrug. Vi kan også gøre byggeriet til en decideret motor for bæredygtighed. Første skridt er derfor, at alle får en klar og fælles forståelse af, hvad bæredygtigt byggeri er,” siger klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.

Byggesektoren har et meget højt energi- og ressourceforbrug. Undersøgelser viser, at energiforbruget i opførelsesprocessen af en bygning svarer til op til 4 års varmeforbrug i bygningen. Derfor vil klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen nu have udarbejdet en frivillig bæredygtighedsklasse. Den skal give hele byggesektoren en fælles forståelse af, hvornår et byggeri er bæredygtigt. Initiativet skal samtidig inspirere branchen til at bygge mere bæredygtigt i fremtiden.

Bæredygtigt byggeri kan defineres på mange måder. Affaldsgenerering, energi- og vandforbrug på byggepladserne, er nogle af de forhold, man kan kigge på. Også energi- og ressourceforbruget i det færdige byggeri kan spille en stor rolle, og på den måde kan hele bygningens livscyklus faktisk være med til at definere bæredygtigheden. Der vil derfor blive nedsat en arbejdsgruppe, der som noget af det første vil se nærmere på, hvilke elementer der skal indgå i den frivillige bæredygtighedsklasse, og hvordan de konkrete krav skal udformes.

Der findes i dag en privat certificeringsordning, DGNB-systemet, i forhold til bæredygtigt byggeri. Men byggebranchens aktører har også efterspurgt en mere officiel definition af bæredygtighed, som er nemmere at anvende for både rådgivere og udførende virksomheder inden for byggebranchen.

En frivillig bæredygtighedsordning kan være med til at give dansk byggeri en førerposition inden for bæredygtighed. Vi har set med indførelsen af de frivillige lavenergiklasser, at branchen meget hurtigt integrerede dem i deres løsninger. Det er den samme gradvise mekanisme, vi ønsker her,” siger klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.

Klima-, energi- og bygningsministeren præsenterer sit initiativ vedrørende de frivillige bæredygtighedsklasser i dag på Building Green messen i København, som er Danmarks største fagmesse om bæredygtigt og energieffektivt byggeri. Initiativet er en del af regeringens samlede byggepolitiske strategi, der lanceres i sin helhed den 7. november.

Medlemmer af arbejdsgruppen forventes, ud over repræsentanter fra Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Miljøministeriet og Ministeriet for By-, Bolig- og Landdistrikter, at være repræsentanter fra branchen og relevante videninstitutioner.

 

 

Mest Læste

Annonce