Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen er glad for, at der er foretaget en grundig undersøgelse af statens støtte til solceller. Ministeren er samtidig tilfreds med de tiltag, som ministeriet har gennemført for at forebygge lignende situationer i fremtiden.

Klimaministeren hilser Rigsrevisionens beretning om solceller velkommen

Bæredygtighed

18/09/2014 11:25

Nick Allentoft

Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen er glad for, at der er foretaget en grundig undersøgelse af statens støtte til solceller. Ministeren er samtidig tilfreds med de tiltag, som ministeriet har gennemført for at forebygge lignende situationer i fremtiden.

Rigsrevisionen har i dag offentliggjort sin beretning til statsrevisorerne om statens støtte til solcelleanlæg. Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen har følgende kommentarer til beretningen:

”Jeg er glad for, at Rigsrevisionen nu har foretaget en grundig undersøgelse af statens støtte til solceller.  Der er ingen tvivl om, at håndteringen af sagen kunne have været bedre, og at ministeriet har lært af hele forløbet omkring støtten til solceller.” Ministeren tilføjer:”Jeg har noteret mig, at ingen af Rigsrevisionens kritikpunkter kan tilskrives tilsigtede handlinger fra ministeriets side.

Ministeriet har siden sommeren 2013 udvidet overvågningen med solcelleudbygningen og har gennemført konkrete tiltag for at kvalitetssikre det lovforberedende arbejde og sikret flere ressourcer til arbejdet med solceller. Rigsrevisionen har fundet ministeriets lovarbejde fra 2013 tilfredsstillende, ligesom Rigsrevisionen finder ministeriets ugentlige overvågning af udbygningen og afrapporteringen til Folketinget for hensigtsmæssig.

”Det har været et beklageligt forløb. Og det er uden tvivl noget, ministeriet har lært meget af. Vi har gennemført en række konkrete initiativer i både Energistyrelsen og i Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement, som styrker kvaliteten af ministeriets arbejde. Ministeriet skal kunne levere høj kvalitet i både det lovforberedende arbejde og i betjeningen af ministeren. Det er de mange initiativer med til at sikre”, siger departementschef Thomas Egebo.

”Jeg er tilfreds med de initiativer, som ministeriet har gennemført for at forebygge, at der opstår lignende situationer i fremtiden. Det kvitterer Rigsrevisionen for i sin rapport og det vidner om, at ministeriets egen indsats har virket”, siger Rasmus Helveg Petersen.

Ministeren vil fortsat oversende en ugentlig opgørelse over udbygningen med solcelleanlæg til Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg og i øvrigt løbende informere Folketinget og energiforligskredsen om relevante informationer. 

”Jeg vil nu læse beretningen grundigt og afgive skriftlige bemærkninger til Statsrevisorerne inden for svarfristen”, slutter Rasmus Helveg Petersen.

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet har udarbejdet en oversigt over de tiltag, som ministeriet har iværksat for at styrke ministeriets forvaltning af solcellelovgivningen og det lovforberedende arbejde samt forbedre håndteringen af informationer til minister, Folketing mv.

Mest Læste

Annonce