Seks områder valgt til kystnære havvindmøller

28/11/2012 14:21

Klima- og Energiministeriet

Partierne bag energiforliget er enige om at gennemføre udbud af kystnære havvindmøller i seks områder på havet. Dermed er man kommet meget tættere på at få opstillet de 500 MW kystnære havvindmøller, der blev besluttet i energiaftalen.

De seks områder er Bornholm, Smålandsfarvandet, Sejerø Bugt, Sæby, Vesterhav Syd og Vesterhav Nord. Regeringen er enig med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om, at der skal gennemføres udbud af 450 MW produktionsmøller i de udpegede områder, mens 50 MW bliver forsøgsmøller.

Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard har været i dialog med borgmestrene i kommunerne ud til de otte områder, hvor der er bedst samfundsøkonomi i at stille kystnære havvindmøller op. Ved seks af områderne var der kommunal opbakning til at stille møllerne op, og det er de områder, der nu udbydes.

”Jeg er meget tilfreds med den store lokale opbakning fra de udvalgte områder og også glad for, at så mange lokale borgere og virksomheder får mulighed for at blive medejere af de nye kystmøller. Næste skridt bliver at få gennemført udbud i områderne, som kan sikre, at udbygningen sker så billigt som muligt for elforbrugerne,” siger Martin Lidegaard.

Havvindmølleparkerne på op til 200 MW skal som udgangspunkt placeres mindst fire kilometer fra kysten. Havvindmøllerne skal være klar til at producere senest i 2020 og vil samlet producere strøm nok til en halv million husstandes elforbrug.

Private borgere får mulighed for at blive direkte involveret i havvindmølleprojekterne ved at indgå i ejerkredsen med en køberet på op til 20 pct. af projekterne. For at styrke det lokale engagement vil der blive et økonomisk incitament til også at lade lokale virksomheder indgå i ejerkredsen.

For at sikre at vindmølleindustrien og opstillerne har mulighed for at få afprøvet ny havvindmølleteknologi på havet, er partierne enige om at reservere 50 MW ud af de 500 MW til opstilling af forsøgsprojekter. Forsøgsprojekterne vil få en fast afregningspris på 70 øre/kWh. Forsøgsprojekterne bliver ikke en del af udbuddene, men vil blive behandlet i et separat spor.

Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard vil bede Energinet.dk om at gennemføre forundersøgelser for de seks udvalgte områder. Undersøgelserne skal blandt andet vurdere havbunden og konsekvenserne for miljøet.

Parallelt med forundersøgelserne vil Energistyrelsen forberede udbud af områderne. Ved udbudsprocessen vil der blive lagt vægt på konkurrence og lave omkostninger for elforbrugerne. 

Mest Læste

Annonce