Superpuljen støtter tre grønne kommuner

Bæredygtighed

20/01/2014 12:18

Ærø, Høje Taastrup og Bornholm får i alt 6 mio. kroner fra regeringens og Enhedslistens grønne superpulje, fordi de går i front på den grønne omstilling og viser, hvordan kommuner bedst reducerer CO2 udledningen.

De tre kommuner får støtte fra superpuljen til at udvikle bl.a. deres transportområde i en grønnere retning. Pengene går f.eks. til at udvikle el-færgedrift til Ærø og bedre planlægning af trafikknudepunktet i Høje Taastrup. Bornholm får støtte til at fortsætte den grønne omstilling af øens energi, som Regionskommunen allerede er i fuld gang med.

"Det er glædeligt, at pengene nu er fordelt, så kommunerne kan sætte deres grønne projekter i søen. De danske kommuner har en central rolle i den grønne omstilling, og der findes rigtig mange gode eksempler. Jeg håber at de tre udvalgte kommuner vil kunne inspirere endnu flere", siger klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard.

"Den grønne omstilling kræver aktiv medvirken fra kommunernes og borgernes side. Derfor er jeg meget glad for, at vi gennem denne ordning er med til at støtte de kommuner, der gør en aktiv indsats. Jeg håber, at de erfaringer, der gøres i disse kommuner, kan bruges i andre kommuner til at igangsætte tilsvarende initiativer", siger Per Clausen, Enhedslisten.

Der er stadig mulighed for store CO2 reduktioner på transportområdet i Danmark. Derfor er indsatser på transportområdet prioriteret i superpuljen.

Høje Taastrup vil kortlægge og analysere kommunens samlede transportarbejde og på den baggrund, lave et konkret indsatskatalog, der omfatter både kollektiv og individuel persontransport samt et særligt fokus på godstransport. Kommunen vil også udvikle infrastruktur- og forretningsmodeller for fossilfri transport til og fra Høje Taastrup Transportcenter, der er et logistisk knudepunkt i Østdanmark.

På Ærø er transporten også i centrum. Her skal pengene bl.a. gå til at udvikle et el-færgekoncept, som kan få stor relevans for en række andre danske kommuner og ø-samfund.

På Bornholm handler det om mere end transport. Her går pengene bl.a. til at fortsætte det gode strategiske energiarbejde, der har været i gang på øen i flere år. Kommunen er gået sammen med alle de væsentlige aktører for at omlægge Bornholm til grøn energi. Derfor modtager Bornholm også midler fra puljen til strategisk energiplanlægning i kommunerne (SEP).

Baggrund

Superpuljen udgør i alt 40 mio. kr., opdelt på følgende emner:

  • Bygningsintegrerede solceller 16,5 mio. kr.
  • Brintprogram 5,0 mio. kr.
  • Videnscenter for ressourcer 12,5 mio. kr.
  • Partnerskaber om pilotprojekter for kommunale klimaindsatser 6,0 mio. kr.

Der er afsat 6 mio. kr. i 2013 til etablering af partnerskaber mellem Klima-, Energi- og Bygningsministeriet og udvalgte kommuner.

Kommunerne går sammen med private grønne aktører om at analysere mulighederne for grøn omstilling og om at forberede konkrete demonstrationsprojekter.

Puljen lægger op til at støtte en såkaldt "ø-kommune" med begrænset energiudveksling med nabokommunerne og en såkaldt "almindelig kommune", hvor energiforsyningen i højere grad er integreret med nabokommunernes forsyning.

Kriterierne for at få penge fra Superpuljen har været, at projekterne indeholder:

 • Strategisk analyse af, hvordan fossil uafhængighed kan opnås
 • Forberedelse af konkrete demonstrationsprojekter
 • Vurdering af erfaringer med at fremme den grønne omstilling og identifikation af barrierer for at fremme omstillingen, samt
 • Konkrete idéer til at reducere afhængigheden af fossile brændsler på transportområdet.

Endvidere viser alle tre projekter en klar forståelse for de problemstillinger, som skal løses fremover.

Mest Læste

Annonce