8.5 mio. kr. skal åbne teatrene op for flere borgere

Velfærd

16/3/18 6:12

Nick Allentoft

Det 3-årige projekt APPLAUS skal styrke publikumsudviklingen på scenekunstområdet til gavn for borgere i hele Danmark.
Kulturminister Mette Bock siger: "Min forhåbning er, at de danske teatre i fremtiden kan blive endnu bedre til at opsøge og gå i dialog med borgerne. Med APPLAUS vil teatrene få både ny viden og konkrete redskaber, der kan gøre dem endnu mere attraktive for de mange teaterglade danskere rundt omkring i landet og samtidig hjælpe med at tiltrække nye publikummer. Borgerrelevans er et nøgleord for mig. Jeg håber, at APPLAUS kan være med til at bane vejen, så hele scenekunstmiljøet i Danmark kan få mulighed for at dele viden, indhente erfaringer og få inspiration til nye attraktive publikumstiltag – til gavn for borgerne." Egil Bjørnsen, daglig leder af Udviklingsplatformen for Scenekunst, siger: ”Med APPLAUS har vi en ambition om, at flere scenekunstaktører kan få en bedre og større viden om deres potentiale og samtidig få flere redskaber til at styrke kontakten og dialogen med publikum. Som branche skal vi blive ved med at udvikle os – sammen med publikum. Og det giver APPLAUS mulighed for. Vores store forhåbning er selvfølgelig, at projektet vil komme hele scenekunstbranchen i Danmark til gode – og ikke mindst publikum.”    APPLAUS indbefatter bl.a. følgende tiltag:  - Systematisering og videreformidling af eksisterende viden på området, herunder best-practice eksempler.  - Publikumskortlægninger og undersøgelser, der skal øge viden om brugere og ikke-brugere af scenekunsten - Kortlægning af teatrenes praksisser på publikumsudviklingsområdet og hvad der virker  - Igangsætning af publikumsudviklingseksperimenter   APPLAUS bliver forankret i Udviklingsplatformen for Scenekunst.  Bevillingen på 8.5 mio. kr. består af udlodningsmidler.    Gennemsyn af scenekunstområdet på vej  I 2017 præsenterede kulturminister Mette Bock en plan med 10 konkrete områder, som skulle under politisk lup. Scenekunstområdet er ét af de områder, som kulturministeren vil se nærmere på i 2018. Senere på ugen fremlægger kulturministeren sine egne ambitioner og idéer – og går derefter i tæt dialog med scenekunstmiljøet og interesserede borgere om behovet for ændringer og nye tiltag.