Afgørelse i 14 kirkelukningssager i Københavns Stift

Politik

13/09/2013 11:10

Freja Eriksen

Kulturminister Marianne Jelved har taget stilling til, hvad der skal ske med de 14 kirker i Københavns Stift, som biskoppen har indstillet til lukning. Hun afgør, at seks kirker lukkes, mens seks kirker ikke lukkes. Biskoppen og menighedsrådene er enige om, at de resterende to kirker bliver taget ud af sognekirkelig brug.

Kulturminister Marianne Jelved har behandlet de indstillinger om nedlæggelse eller delvis lukning af kirker, som Københavns biskop, Peter Skov-Jakobsen, den 3. april 2013 afleverede til Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Ministeren har som led i behandlingen af sagerne blandt andet holdt møder med de involverede menighedsråd. Hun har også mødtes med Folketingets kirkeordførere, Københavns biskop samt Kirkefondet.

Efter denne møderække er Marianne Jelveds afgørelse, at seks kirker lukkes, mens seks kirker ikke lukkes. De resterende to kirker bliver taget ud af sognekirkelig brug efter enighed mellem biskoppen og menighedsrådene.

For de seks kirker, der skal nedlægges, gælder det, at menighedsrådene og biskoppen er enige i beslutningen. De seks kirker er: Samuels Kirke, Blågårds Kirke, Utterslev Kirke, Bavnehøj Kirke, Absalons Kirke og Gethsemane Kirke.

Der er efter kulturministerens indstilling udstedt kongelige resolutioner om, at disse kirker nedlægges.

For de to kirker, som tages ud af almindelig sognekirkelig brug, gælder ligeledes, at menighedsrådene og biskoppen er enige i beslutningen. Kirkerne er: Skt. Andreas Kirke og Fredens Kirke. Kirkerne skal fremover bruges til andre kirkelige formål.

Biskoppen indstillede yderligere seks kirker til nedlæggelse, men disse kirkers menighedsråd modsatte sig nedlæggelse af kirkerne.

Det drejer sig om fire kirker i København: Skt. Pauls Kirke, Tagensbo Kirke, Ansgarkirken og Aalholm Kirke. Og om to på Frederiksberg: Skt. Lukas Kirke og Solbjerg Kirke.

Det materiale, som biskoppen fremlagde, begrunder ikke i tilstrækkeligt omfang, hvorfor netop disse seks kirker bør nedlægges. Der er ikke det nødvendige materiale til konkret sammenligning med andre kirker i København eller på Frederiksberg. Endvidere finder ministeren det heller ikke tilstrækkeligt godtgjort, at kirkeøkonomiske behov nødvendiggør lukning af de pågældende kirker på nuværende tidspunkt.

Ministeren finder derfor samlet set, at der ikke er tilstrækkelige begrundelser for at følge biskoppens indstillinger og nedlægge de seks kirker imod menighedsrådenes ønske.

Mest Læste

Annonce