Frank Jensen ny mand i spidsen for Team Danmark

07/05/2012 11:47

Kulturministeriet

Kulturminister Uffe Elbæk har pr. 1. juni 2012 indsat Overborgmester Frank Jensen som formand for Team Danmarks bestyrelse for en 4-årig periode. Samtidig har ministeren genbeskikket 3 bestyrelsesmedlemmer for samme periode, nemlig tidligere håndboldspiller Camilla Andersen, professor i idræt Else Trangbæk og major Niels Chr. Levin Hansen. Kulturminister Uffe Elbæk siger:

”Jeg er glad for, at Frank Jensen har sagt ja til hvervet som formand for Team Danmarks bestyrelse. Jeg er overbevist om, at Frank Jensen har det rette format til at løfte en opgave med så stor mediebevågenhed, som formandsposten i Team Danmark er forbundet med. Jeg glæder mig til at se, hvad Frank Jensen kan udrette med organisationen i de næste 4 år.

Samtidig har vi med genudpegningen af 3 af de øvrige bestyrelsesmedlemmer sikret en kontinuitet i bestyrelsen, så Team Danmark kan fortsætte det gode arbejde, organisationen har leveret de seneste år.”

Overborgsmester Frank Jensen siger:

"Jeg glæder mig til at indtræde som formand i Team Danmarks bestyrelse. Team Danmark er for eliten. Ingen tvivl om det. Det drejer sig om at vinde medaljer til Danmark. En af grundene til, at jeg har sagt ja til posten, er, at jeg synes, at det er en spændende måde, vi i Danmark arbejder med udviklingen af eliteidrætsudøvere på. Det handler ikke kun om medaljer, men også om, at udviklingen af den enkelte eliteudøver sker på en samfundsmæssigt og socialt forsvarlig måde."

Med beskikkelsen af de nye bestyrelsesmedlemmer tager bestyrelsen afsked med regionsrådsformand Carl Holst, som har besiddet formandsposten siden 1. juni 2004.

Ifølge lov om eliteidræt udpeger kulturministeren og DIF hver fire medlemmer af Team Danmarks bestyrelse og sammensætter dermed i fællesskab Team Danmarks øverste ledelse.

Team Danmarks bestyrelse består pr. 1. juni 2012 af:

Formand Frank Jensen, overborgmester i Københavns Kommune

Camilla Andersen, tidligere håndboldspiller og medejer af rejsebureauet Travel Sense Else Trangbæk, professor i idræt ved Kbh. Universitet

Niels Chr. Levin Hasen, major, medlem af DIF’s bestyrelse

Britta Riis, direktør i Dyrenes Beskyttelse

Jens Klarskov, adm. direktør Dansk Erhverv

Ulrik Wilbek, landstræner i håndbold

Susan Roulund, konsulent, medlem af DIF’s bestyrelse

Mest Læste

Annonce