Affald får nemmere ved at rejse i Europa

Bæredygtighed

30/03/2017 13:42

Nick Allentoft

En række byrdelettelser gør det nu nemmere for danske virksomheder at flytte affald på tværs af landegrænser. Det fremmer cirkulær økonomi til gavn for både virksomheder og miljøet.

Arbejdet i regeringens Taskforce for Øget Ressourceeffektivitet fører nu til en række ændringer til fordel for virksomheder, der importerer og eksporterer affald.

- Danske virksomheder skal nemmere kunne handle med affald på tværs af grænserne. Et bedre affaldsmarked vil både øge væksten og konkurrenceevnen hos vores virksomheder og sikre, at værdien i affaldet udnyttes bedst muligt til fordel for miljøet. Det er et vigtigt skridt på vejen til en cirkulær økonomi, der skaber morgendagens bæredygtige vækst, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Det er Miljøstyrelsen, der  har gennemgået områder, som virksomheder har fundet unødvendigt besværlige. Praksis er sammenlignet med andre lande, og nu lettes en række byrder så efter en konkret vurdering. Det glæder erhvervsminister Brian Mikkelsen.

- Det er regeringens klare mål, at det skal være nemmere at drive virksomhed i Danmark, og vi skal af med unødvendigt bureaukrati, så vi kan få øget vækst og beskæftigelse. Det er vigtigt, at vi ikke fra offentlig side står i vejen for virksomhedernes gode, cirkulære forretningsidéer, siger Brian Mikkelsen.

Også Affalds- og Ressourceindustrien (ARI) glæder sig over de nye ændringer.

- Mængden af administrative ressourcer, der bruges på at leve op til de mange regler på det her område, har en betydning for konkurrencedygtigheden hos danske virksomheder. Derfor er det positivt, at regeringen har lyttet til de mange forslag til forenklinger, som gør det lettere at være operatør på markedet for genanvendelige ressourcer i affald. Det er en økonomisk fordel for virksomhederne og for Danmark i forhold til fremme af den cirkulære økonomi, siger Jeanett Vikkelsøe, Salgs- og Marketingdirektør i Marius Pedersen A/S og bestyrelsesformand i ARI.

Nogle af ændringerne er allerede trådt i kraft. Andre træder i kraft løbende i 2017.  Ændringerne kan ses på her.

Fakta: Sådan lettes byrderne

  • Spar en dag ved eksporter: Hidtil har der skulle gå tre dage fra affaldseksportører varsler myndighederne om eksport, til eksporten må gennemføres. Fremover vil Miljøstyrelsen medregne den dag, hvor varslet modtages, så eksportøren skal vente en dag mindre.
  • Slip for 2/3 af administrationsbøvlet: Danske genanvendelsesanlæg, der modtager affald fra udlandet, vil fremover kunne få en forhåndsgodkendelse af Miljøstyrelsen, så man kun skal anmelde affald, der modtages på anlægget hvert 3. år i stedet for hvert år.
  • Nemmere anmeldelsesblanket til import og eksport af affald: Med bl.a. indbyggede forklaringer (mouse-over), mulighed for at udfylde anmeldelsen digitalt og indsende pr. mail samt videovejledning til udfyldelse.
  •  

Mest Læste

Annonce