Miljøminister Kirsten Brosbøl vil derfor fremsætte et lovforslag om et forbud mod at bruge gødning og sprøjtemidler i § 3-beskyttede naturområder, som er en direkte opfølgning på Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger for en bedre beskyttelse af Danmarks natur.

Brosbøl forbyder sprøjtegift i dyrebar natur

Bæredygtighed

06/10/2014 08:29

Nick Allentoft

Miljøminister Kirsten Brosbøl vil gøre det forbudt at sprøjte og gøde Danmarks mest sårbare naturområder. Det skal give bedre vilkår for en del af landets mest værdifulde natur og sjældne dyr og planter.

Sjældne orkideer, sommerfugle, padder og vadefugle er bare nogle af de sjældne, truede arter, der lever i naturområder som ferske enge og strandenge.

Den slags natur er særligt beskyttet og kaldes  § 3-natur, og netop på grund af, at der lever mange arter i disse unikke naturområder, skal vi passe godt på dem.

I dag er det tilladt at sprede gylle og gift på en del af §3-arealerne, selvom de er udpeget som beskyttet natur. Og derfor vil miljøminister Kirsten Brosbøl nu, som en del af den kommende Naturplan Danmark, have indført et forbud mod at gøde og sprøjte de dele af vores mest sårbare natur, hvor det indtil videre har været lovligt.

En undersøgelse fra 2012 fra DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, viser, at spredning af gødning kan have medvirket til et tab på 44 procent af insekter,dyr og planter på ferske enge i forhold til enge, som ikke er blevet gødet.

-Når det gør så stor skade på de vilde dyr og planter, så mener jeg ikke, at det skal være muligt at sprøjte og gøde Danmarks mest værdifulde natur. Så jeg vil fremsætte et lovforslag, der gør det forbudt at bruge sprøjtegifte og gødning på vores beskyttede naturområder. Det er vigtigt, da vi må og skal beskytte vores mest sårbare natur og de mange sjældne og truede dyr og planter, som knytter sig til disse naturområder, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

Sammenlagt dækker den § 3-beskyttede natur i alt cirka 10 procent af Danmarks samlede areal. Det svarer til mere end 400.000 hektar eller mere end Fyns samlede areal.

Miljøministeriet har de seneste år gennemført en omfattede registrering og opdatering af den danske § 3-natur, som bliver endeligt offentliggjort i efteråret 2014. Dermed vil både lodsejere og kommuner få større viden om, hvor Danmarks § 3- beskyttede naturområder er.

Nedgang for biodiversitet skal standses

Danmark har som mål – sammen med de øvrige EU-medlemslande - at standse nedgangen af insekter, dyr og planter inden 2020. Og et fuldt forbud mod at bruge gødning og sprøjtemidler på den danske §3-natur vil bidrage væsentligt til at nå denne målsætning.

I lovforslaget vil der dog være en undtagelse for økologiske bedrifter, så f. eks. økologisk malkekvæg stadig kan komme på græs.

-Når arter uddør, kommer de ikke igen. Derfor er det soleklart, at hvis vi skal nå målsætningen om at standse tabet af både insekter, planter og dyr, så må vi turde tage nogle skridt, der gør en forskel. Det vil ikke vise resultater fra den ene dag til den anden, men det vil helt afgjort på sigt have en positiv effekt for de tusindvis af arter, der lever i den sårbare natur, vi nu beskytter mod kvælstof og sprøjtemidler, siger Kirsten Brosbøl.

Miljøminister Kirsten Brosbøl vil derfor fremsætte et lovforslag om et forbud mod at bruge gødning og sprøjtemidler i § 3-beskyttede naturområder, som er en direkte opfølgning på Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger for en bedre beskyttelse af Danmarks natur.

Læs mere om Danmarks § 3-beskyttede natur på nst.dk.

 

Mest Læste

Annonce