"Mange virksomheder har allerede set forretningspotentialet i at arbejde med cirkulær økonomi. De har forstået at ’lukke’ cirklen og sikre at produkterne bruges igen og igen," udtaler miljøminister Kirsten Brosbøl

Danmark udvalgt til opgør med 'brug og smid væk'-kulturen

Bæredygtighed

25/03/2015 09:59

Mikkel Sarka

Danmark er som eneste land blevet udvalgt til et pilotprojekt, der skal vise, hvordan regioner og lande verden over kan omstille sig til en mere cirkulær økonomi. Det ligger perfekt i forlængelse af regeringens Strategi for affaldsforebyggelse, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

Når politikere verden over vil vide, hvordan en stærkere økonomi og et bedre miljø bliver forenet, kan de fremover kigge mod Danmark for inspiration.

Som eneste land er Danmark af britiske Ellen MacArthur Foundation og den globale rådgivningsvirksomhed McKinsey udvalgt til et pilotprojekt, der skal sætte spot på de økonomiske og miljømæssige gevinster ved en omstilling af Danmark til cirkulær økonomi, der er et opgør med ’brug og smid væk’-kulturen.

Sammen med parterne bag projektet har miljøminister Kirsten Brosbøl diskuteret, hvordan lande over hele verden kan blive bedre til at udnytte deres ressourcer og råstoffer, så der ikke går dyrebare materialer til spilde.

- Jeg er stolt af, at Danmark er blevet valgt som pilot-land, og det viser, at Danmarks grønne politik og vores arbejde hen mod et samfund uden affald giver genlyd ude i verden. Cirkulær økonomi handler om at undgå, at der bliver skabt affald – fx ved at udvikle produkter mere smart, så deres levetid forlænges. Det ligger perfekt i forlængelse af den strategi for affaldsforebyggelse, som jeg netop har lanceret, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

I en cirkulær økonomi vil de ressourcer, som ellers ender som affald, indgå i produktionen igen og undgår dermed at forlade kredsløbet. Det konkrete pilotprojekt i Danmark skal munde ud i en række værktøjer til politiske ledere verden over, der dermed kan lade sig inspirere i kampen for at omstille økonomien i en grønnere retning.

Virksomheder har set potentialet

Globalt er potentialet ved en grønnere økonomi enormt. I den seneste analyse, som Ellen MacArthur Foundation og McKinsey har udgivet i 2014, vurderes det, at der er et overordnet potentiale i cirkulær økonomi på 7.000 mia. kroner om året, og store, globale virksomheder som Philips, Apple, Coca Cola og Renault er involveret i arbejdet med cirkulær økonomi

I Danmark arbejder virksomheder som Vestas og Carlsberg med cirkulær økonomi, og en tilsvarende dansk analyse estimerer, at der kan spares syv mia. kroner ved at løfte de mindst ressourceeffektive danske industrivirksomheder op på middelniveau.

 - Mange virksomheder har allerede set forretningspotentialet i at arbejde med cirkulær økonomi. De har forstået at ’lukke’ cirklen og sikre at produkterne bruges igen og igen - fx ved at udleje produkter, minimere spild i produktion og ved at designe produkterne, så de kan skilles ad og lettere repareres, siger Kirsten Brosbøl.

Pilotprojektets mål er at udvikle værktøjer, der kan hjælpe lande og regioner med at kickstarte omstillingen til mindre affald og cirkulær økonomi. Projektet skal analysere, hvilke økonomiske og miljømæssige effekter politikere eller myndigheder kan opnå ved forskellige initiativer, der understøtter cirkulær økonomi – fx uddannelse, retursystemer og offentlig grøn efterspørgsel.

Pilotprojektet er i gang og vil blive afsluttet til sommer 2015.

Mest Læste

Annonce