Dansk teknologi opnår internationalt anerkendt miljøbevis

02/10/2012 12:10

Miljøministeriet

For første gang nogensinde gives et bevis på miljøeffektivitet og driftsstabilitet. Beviset går til en dansk virksomhed og overrækkes af miljøminister Ida Auken. Det vil skabe muligheder for dansk eksport af miljøteknologi.

En halvering af ammoniakudslippet, når landmænd kører gylle ud. Det er resultatet af en teknologien SyreN, som den danske virksomhed BioCover har udviklet, og det betyder mindre forurening af miljøet.

Virksomheden er den første nogensinde, der får et internationalt anerkendt bevis på deres teknologis miljøeffektivitet, og det er en adgangsbillet til eksport og vækst. Beviset er en såkaldt VERA-erklæring og overrækkes i dag af miljøminister Ida Auken på Folketingets trappe kl. 14.30.

- Det er spændende, når en teknologi er god for både miljøet, landmændenes og virksomhedernes økonomi. Jeg er glad for, at den første erklæring skal overrækkes til en dansk virksomhed, for det viser, at Danmark er foran, når det gælder udviklingen af dansk miljøteknologi. Det er grøn vækst, og det er vigtigt for grøn omstilling, siger Ida Auken.

Lige nu arbejder EU på at sætte nye miljøteknologikrav til husdyrproduktion i landbrugssektoren. Her er det afgørende, at virksomheder kan fremvise pålidelig dokumentation for deres teknologiers miljøeffekt, hvis de skal indgå som grundlag for de nye krav, hvilket vil gøre det lettere at komme ind på de forskellige nationale markeder i EU. Det kan en VERA-erklæring netop være nøglen til.

Samarbejde mellem flere lande
VERA-ordningen er indtil videre et samarbejde mellem de hollandske, tyske og danske miljømyndigheder, og samarbejdet er under udvidelse til flere lande. En VERA-erklæring giver derfor virksomhederne eksportfordele, fordi de kun skal have deres teknologi testet et sted og ikke i flere lande. VERA-erklæringen betyder, at BioCover er godt på vej ind på det tyske marked.

- Det er en kæmpe fordel kun at skulle teste sin teknologi en gang, så vi slår flere fluer med et smæk. Det er et standardspørgsmål, at vi bliver bedt om at dokumentere teknologiens miljøeffekt, og en VERA-erklæring er det bedste bevis på vores troværdighed. At det passer, når vi siger, at vores teknologi kan halvere ammoniakudslippet ved udbringning af gylle, siger Morten Toft, ejer af BioCover.

Miljøministeriet investerer 13,9 millioner kroner i VERA-ordningen frem til udgangen af 2013. Formålet er, at understøtte udviklingen af et internationalt marked for miljøeffektive teknologier, som kan bidrage til udviklingen af et landbrug uden de miljøproblemer vi kender i dag med lugtgener, udledning af ammoniak, næringsstoffer og drivhusgasser.

Mest Læste

Annonce