Kisten Brosbøl
Kisten Brosbøl

Indvinding af råstoffer må ikke skade Øresund

Politik

03/10/14 8:59

Suleman Haider

Miljøminister Kirsten Brosbøl vil ændre råstofloven, så det bliver muligt at stoppe for indvinding af råstoffer i Øresund, hvis det viser sig, at indvindingen ikke kan ske på en bæredygtig måde.

Indvinding af råstoffer har fundet sted i Øresund i årtier, men de seneste år har indvindingen af sand været mere intensiv på grund af udvidelsen af Københavns Nordhavn. Det har givet anledning til bekymring hos blandt andet miljøorganisationer og lokale fiskere.

Derfor har miljøminister Kirsten Brosbøl sat gang i omfattende undersøgelser af de miljømæssige konsekvenser af indvindingen. Derudover vil miljøministeren nu ændre råstofloven, så det bliver muligt at udpege områder, hvor der fremover ikke må gives nye tilladelser til indvinding af råstoffer. Dermed kan ministeren forhindre nye tilladelser til råstofindvinding, hvis undersøgelserne viser, at indvindingen af råstoffer i Øresund gør væsentlige skader på miljøet.

- Der har været meget blæst om råstofindvindingerne i Øresund, og jeg forstår fuldt ud den bekymring, der er. Derfor har jeg sat en række omfattende undersøgelser i gang af havmiljøet i Øresund, så vi kan få fuldt overblik over konsekvenserne for naturen. Når undersøgelserne er færdige, vil jeg se på, om der er grundlag for at begrænse eller helt forbyde indvinding af råstoffer i Øresund,siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

Der bliver fortsat indvundet sand og grus fra tre områder i Øresund, men den intensive indvinding er ophørt. For at forhindre, at det gentager sig, vil ministeren også indføre årlige lofter for den totale råstofindvinding i de områder i Øresund, hvor flere forskellige råstoffirmaer indvinder sand og grus. Miljøministeren har desuden bedt Naturstyrelsen skærpe tilsynet med virksomhederne, der indvinder råstoffer.

Undersøgelser i fuld gang 
Undersøgelserne af Øresund er i gang netop nu, og togter med miljøskibe vil danne grundlag for en grundig beskrivelse af påvirkningen fra indvinding af råstoffer på havets natur. Der er også sat et projekt i gang, der skal kortlægge fiskepladser og gyde- og opvækstområder i Øresund. Lokale kræfter har givet tilsagn om, at de gerne vil bidrage med værdifuld viden om fiskepladserne i Øresund.

- Jeg påskønner meget, at fiskere i Øresund hjælper med at få dokumenteret påvirkningerne af Øresund så grundigt som muligt. Vi kan ikke undgå at indvinde råstoffer i vores havområder, for vi har brug for både sand og grus til at bygge huse og veje. Men det er vigtigt for mig, at det sker på en bæredygtig måde, og det er det, vi er i gang med at undersøge nu, siger Kirsten Brosbøl.

Arbejdet med at indsamle eksisterende viden og fremskaffe ny viden vil være færdigt til sommer. Det forventes ikke, at der skal gives nye tilladelser til råstofindvinding i Øresund før undersøgelserne er afsluttet. 

Lovforslaget er sendt i høring med henblik på fremsættelse i Folketinget i år. Lovforslaget rummer desuden en ændring af råstofloven, der skal gøre det mere gennemsigtigt, hvilke områder der er i spil, når råstofvirksomheder byder på tilladelser til indvinding af råstofområder. Det sker for at øge konkurrencen og give mindre råstofvirksomheder bedre vilkår.

Annonce