Klimatilpasning: Vandselskaber får klarere regler

13/02/2012 09:32

Miljøministeriet

Miljøminister Ida Auken vil gøre det lettere for vandselskaberne at realisere staten og kommunernes planer for klimatilpasning. Et nyt lovforslag skal give vandselskaberne mulighed for at finansiere gode ideer.

Nye og større kloakker, bedre badevandskvalitet i havnebassiner og ved strande, og flere skove der beskytter grundvandet. Tiltag som disse kan vandselskaberne nemmere få dækket omkostningerne til med miljøminister Ida Aukens forslag til ændring af vandsektorloven.

- Det har alt for længe været uklart, hvordan kommuner og vandselskaber skal finansiere de gode idéer, de har, når det gælder klimasikring og miljøforbedringer. Den usikkerhed, fjerner vi med en ændring af vandsektorloven, så vandselskaberne ved, hvordan de kan få dækket omkostningerne til for eksempel nye kloakker og overløbsbassiner. Det giver renere badevand og bedre service til borgerne, og naturen slipper for at hænge på regningen, når kloaknettet giver op, siger miljøminister Ida Auken.

Vandsektorloven fra 2011 indeholdt et prisloft, hvor yderligere udgifter kun kunne pålægges borgerne, hvis der var tale om driftsudgifter til miljømål og servicemål. Reglerne var imidlertid ikke klare nok, og det afholdt mange vandselskaber fra at søge Forsyningssekretariatet om at få tillæg til prisloftet godkendt.

Med lovændringen kan vandselskaberne bedre se, hvilke miljø- og serviceforbedringer, de kan være sikre på, kan finansieres ved at øge vand- eller spildevandsafgiften. Det kan være opførelse af underjordiske vandbassiner, der kan opsamle overskudsvand fra kloaknettet eller terrorsikring af vandværker. Og det er store anlægsprojekter, der kræver stor arbejdskraft.

- Der er masser af arbejdspladser i klimasikring. Derfor er det vigtigt, at vi støtter projekter, der beskytter os mod ovrsvømmelse og samtidig hiver folk ud af arbejdsløshedskøen. Lovforslaget kan være med til at give klimasikringen det løft, der skal til og samtidig sikre, at vi får investeret i forebyggelse. Vi skal undgå de store skader, vi har set tidligere, siger Ida Auken.

Med lovændringen bliver det desuden fremover nemmere for vandselskaberne at udnytte den biogas, der fremstilles ved spildevandshåndtering, til el-produktion i virksomheden, så den ikke går til spilde. Lovforslaget er netop sendt i høring og vil blive fremsat af miljøministeren i marts måned.

Mest Læste

Annonce