Ny aftale om planloven

15/11/2012 14:57

Miljøministeriet

Regeringen, Det Konservative Folkeparti og Enhedslisten har indgået en aftale om ændringer af planloven.

Den nye aftale rækker henover midten i dansk politik og sikrer nye og gode muligheder for vækst og udvikling i landdistrikterne og beskytter samtidig landskaber og kyster mod tilfældigt byggeri.

-Jeg er meget glad for, at vi er lykkedes med at indgå en aftale hen over midten i dansk politik. I de senere år har vi desværre set eksempler på, at ændringer i planloven er blevet vedtaget med det smallest mulige flertal. Derfor er jeg glad for aftalen med de Konservative og Enhedslisten. En aftale henover midten giver mest muligt ro om reglerne, så borgere, virksomheder og kommuner ved, hvad de kan planlægge efter, siger miljøminister Ida Auken.

Med aftalen får alle kommuner mulighed for at give tilladelse til mere erhverv og bebyggelse på en række områder. Det kan for eksempel være et ønske om at indrette boliger i en gammel skole eller produktionsvirksomhed i et nedlagt mejeri. Samtidig ophæver planlovsændringen en række særregler for 29 kommuner, som for eksempel har haft ekstra mulighed for at give tilladelse til byggeri inden for kystnærhedszonen med miljøministerens tilladelse.

-Vi skal passe særligt på vores kyster og kystlandskaber, og derfor ændrer vi nu planloven. Kystnærhedszonen bliver ikke en forbudszone, men kommunerne kan igen kun planlægge der, hvis der er en særlig god grund til det, siger miljøminister Ida Auken.

-Kommunerne skal have mulighed for at udvikle sig, men vi skal samtidig tage hensyn til naturen. Det er fornuftigt at ændre reglerne, så der ikke gælder særlige regler for 29 kommuner, men alle kommuner i stedet får lige muligheder for at skabe vækst og beskæftigelse i de vanskeligt stillede landdistrikter, siger miljøordfører for Det Konservative Folkeparti, Benedikte Kiær.

Der bliver bedre muligheder for mobildækning i landdistrikterne, fordi det bliver enklere at sætte antennerne op. Det vil forbedre mulighederne for vækst og udvikling i landdistrikterne.

-Samtidig har vi sat et arbejde i gang for at lave en såkaldt solnedgangsklausul, der sikrer en fastsat levetid på ekspropriationer i henhold til planloven. Det sker for at styrke borgernes retssikkerhed, så de ikke stavnbindes til deres ejendom i årevis, fordi kommunens planlægning trækker ud, siger Benedikte Kiær.

Parterne er enige om, at det er vigtig at sikre levende bymidter og handelsliv også i de små byer. Derfor ændres planloven, så det ikke længere er muligt for kommuner med mellemstore byer at tillade at opføre store udvalgsvarebutikker på over 2000 m2 som for eksempel byggemarkeder eller møbelbutikker. Der sker for at bevare levende bymidter.

-Det er vigtigt med en levende bymidte med et varieret butiksliv, så man ikke suger alt liv af byerne, Vi skal sikre, at der også i de tyndtbefolkede områder er korte transportafstande til indkøbsmuligheder, siger miljøordfører for Enhedslisten, Per Clausen
Lovforslaget om ændring af planloven bliver sendt i høring i morgen fredag, den 16. november 2012. Det forventes fremsat i februar 2013.

Læs hele aftalenher

Mest Læste

Annonce