Nyt kemi-samarbejde skal bane vej for nye miljøvenlige løsninger i danske virksomheder

Velfærd

09/12/2014 10:53

Suleman Haider

Miljøminister Kirsten Brosbøl lancerer i dag et nyt partnerskab, hvor virksomheder, forskere og eksperter samarbejder om at udskifte problematiske stoffer i virksomhedernes produkter til gavn for vækst og beskæftigelse.

Udvikling af nye løsninger, som kan erstatte problematiske kemikalier i produkter kræver samarbejde og videndeling. Derfor lancerer miljøminister Kirsten Brosbøl et nyt partnerskab, der skal rådgive især små og mellemstore virksomheder om, hvordan de rent praktisk finder gode alternativer til de problematiske kemikalier, de bruger i dag.

- Jeg ved, at rigtig mange danske virksomheder allerede tænker miljøhensyn ind i deres produktion, men vi skal have flere med, og vi skal blive endnu bedre. Vi har brug for, at danske virksomheder laver produkter, som kan genbruges, fordi de ikke indeholder skadelige stoffer. Det nye partnerskab skal bygge bro mellem forskere og landets mange virksomheder. Ved at tænke grønt, kan danske virksomheder få et solidt fodfæste i den internationale konkurrence, og det kan skabe arbejdspladser i Danmark, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

Hvis en malingsvirksomhed f.eks. ønsker at få udskiftet et skadeligt konserveringsmiddel, kan virksomheden bede et panel af eksperter i partnerskabet om at hjælpe med at finde nye løsninger til, hvordan malingen kan holde længere – uden at gå på kompromis med kvalitet og hensyn til miljø og sundhed.

Nøglen til nye og bedre løsninger

Et godt eksempel på en virksomhed, der arbejder på at finde mere miljøvenlige stoffer til produkterne, er malingsvirksomheden Beck & Jørgensen. Virksomheden har fået tilskud gennem Miljøministeriets MUDP-program til at finde erstatninger for de såkaldte nonylphenolethoxylater, der er på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer, fordi de anses for at være skadelige for vandmiljøet. Udfordringen er at finde mindre miljøskadelige stoffer i grundere og forseglere, der fx bruges i vådrum og efter brandskade.

Peter Trillingsgaard, Vice President hos LEGO og formand for partnerskabets bestyrelse, siger:

- Jeg tror på, at denne type partnerskaber, hvor man samler viden fra mange forskellige interessenter, er nøglen til at skabe nye og bedre løsninger. Partnerskaber som dette er jo baseret på tillid og en fælles interesse - i dette tilfælde skal vi udvikle konkrete løsninger og gennemføre udviklingsprojekter i et samarbejde med virksomheder, forskere, eksperter og myndigheder.

Styrker konkurrenceevnen

Miljøministeriet støtter partnerskabet med 13,5 millioner kroner over fire år. Pengene går f.eks. til at støtte grønne projekter i virksomheder, ligesom virksomhederne kan søge om rådgivning.

- Store internationale virksomheder stiller allerede krav til deres underleverandører om at levere produkter uden skadelige kemikalier. Partnerskabet er derfor et rigtig vigtigt led i at styrke de danske virksomheders konkurrenceevne på morgendagens marked. Samtidig efterspørger forbrugerne grønne produkter, siger Kirsten Brosbøl.

Partnerskabet består af tekniske eksperter fra Teknologisk Institut, Miljøeksperter fra DHI og det engelske firma RPA varetager økonomivurderingerne. Koblingen til forskerne går gennem henholdsvis Københavns Universitet og Aarhus Universitet. Desuden er der nedsat en bestyrelse med deltagelse af Dansk Industri, Dansk Erhverv, LO, Det Økologiske Råd og Miljøstyrelsen. Formand for bestyrelsen er vicedirektør i LEGO Peter Trillingsgaard. Partnerskabet præsenteres ved en lanceringsevent på malingsvirksomheden Beck og Jørgensen i Søborg den 9. december kl. 10, hvor pressen er velkomne til at deltage.

Mest Læste

Annonce