"Alt for mange ressourcer går til spilde i vores skraldespande. Ressourcer som kan bruges igen og igen i nye produkter. De nye projekter i kommunerne er et vigtigt skridt på vejen mod at få vendt denne udvikling Jeg glæder mig til at se deres gode tanker og idéer blive til virkelighed," siger miljøminister Kirsten Brosbøl.
"Alt for mange ressourcer går til spilde i vores skraldespande. Ressourcer som kan bruges igen og igen i nye produkter. De nye projekter i kommunerne er et vigtigt skridt på vejen mod at få vendt denne udvikling Jeg glæder mig til at se deres gode tanker og idéer blive til virkelighed," siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

Nyt projekt skal gøre affaldssortering i etageejendomme lettere

Bæredygtighed

18/5/15 12:32

Mikkel Sarka

Miljøministeriet uddeler nu 7,6 millioner kroner til nye kommunale projekter, der skal få danskerne til at sortere mere affald.

Mere genanvendelse af husholdningsaffaldet kræver løsninger, som passer til folks hverdag. Og især i etageejendomme kan det være en udfordring at finde sorteringsløsninger, der kan leve op til pladskrav og affaldstyper.

Det vil Københavns Kommune nu gøre noget ved med projektet ’Byg dit eget sorteringsanlæg’, hvor de i samarbejde med borgerne vil bygge sorteringsanlæg tilpasset den enkelte lejlighed.

Projektet er ét af i alt 16 projekter, der nu får støtte gennem Miljøministeriets kommunepulje. Puljen støtter nytænkende kommunale projekter, der kan få danskerne til at sortere mere affald, så bl.a. dåser, plastikbøtter og æggebakker kan blive til nye produkter.

- Det er godt, at kommunerne har så mange gode ideer til, hvad der skal til for at gøre det lettere for danskerne at sortere mere affald. Vi skal genanvende og udnytte ressourcerne i vores affald bedre, hvis vi skal have presset på jordens ressourcer ned. Og her spiller kommunerne en vigtig rolle – de er tæt på borgerne og kan sammen med dem sikre at metaldåsen bliver smidt i den rigtige spand, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

Børneaffaldsagenter

I Mariagerfjord Kommune har de fokus på børnene med projektet ’Miljøagenter som ambassadører’, der skal få børnene til at gå i spidsen for den daglige affaldssortering.

Børn i skoler og foreninger vil få undervisning i affaldssortering, for efterfølgende at kunne tage ud som affaldsagenter og dele deres viden med privatpersoner og ved særlige events.  

Alt for mange ressourcer går til spilde i vores skraldespande. Ressourcer som kan bruges igen og igen i nye produkter. De nye projekter i kommunerne er et vigtigt skridt på vejen mod at få vendt denne udvikling Jeg glæder mig til at se deres gode tanker og idéer blive til virkelighed, siger miljøministeren.

Kommunepuljen er et initiativ under regeringens ressourcestrategi for affaldshåndtering ’Danmark uden affald’, hvor målet er, at vi i 2022 skal genanvende 50 % af vores husholdningsaffald. Kommunepuljen, hvis fulde navn er ’Puljen til implementering af regeringens ressourcestrategi’, blev uddelt første gang i 2014, og uddeles ad to omgange i 2015. I denne første runde af Kommunepuljen 2015 uddeles 7,6 mio. kr. til 16 nye affaldsprojekter i 22 kommuner.

Læs mere om regeringens ressourcestrategi her

Læs mere om kommunepuljen her