Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger

12/03/2013 11:22

Miljøministeriet

Regeringen lancerer i dag vækstplanen for vand, bio & miljøløsninger. Med vækstplanen styrkes grundlaget for, at danske virksomheder får øget del i det voksende internationale marked for vand, bio og miljøløsninger, med henblik på at fasteholde og skabe danske arbejdspladser.

Med vækstplanen har regeringen tre ambitioner:

  • Danmark skal være et vækstcenter for effektive og intelligente løsninger på verdens vandudfordringer.
  • Danmark skal være et vækstcenter inden for viden, teknologi og produktion i en bæredygtig bioøkonomi.
  • I en verden med knappe ressourcer skal danske virksomheder være blandt de bedste til at producere mere med mindre.

Med vækstplanen tages i alt 40 initiativer fordelt på fem indsatsområder:

- Vandløsninger: Med øget fokus på effektivitet i vandsektoren og industrien skærpes efterspørgslen efter omkostningseffektiv teknologi, der kan eksporteres, ligesom indsatsen for test, demonstration, markedsmodning og markedsføring styrkes.

- Biobaserede løsninger: Regeringen etablerer en samlet strategisk ramme for udvikling af bioøkonomien med tiltag, der fremmer et europæisk marked fra 2020, og nu og her styrker mulighederne for at omsætte dette markedstræk til vækst og jobs i Danmark.

- Ressourceeffektivitet og affald: Der sættes ind for at fremme løsnin-ger for en mere ressourceeffektiv produktion samt for at få en mere konkurrencedygtig og innovative affaldssektor.

- Renluftsløsninger: Der igangsættes en indsats for demonstration af løsninger til bekæmpelse af luftforurening i storbyer

- Andre initiativer til styrkelse af grønne løsninger: Der tages initiativer inden for forskning og uddannelse, intelligent offentlig efter-spørgsel, samt øget markedsføring, eksport- og investeringsfremme af grønne løsninger.

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen udtaler:

"Over 50.000 danskere arbejder i virksomheder, der laver vand-, bio- og miljøløsninger. Det er et område, hvor vi har markante styrker. Vækstplanen vil bidrage til, at vi kan fasteholde og skabe både udviklings- og produktionsarbejdspladser i Danmark. Med initiativet om industriel symbiose sætter vi fokus på, at affald fra én virksomhed kan være en anden virksomheds ressource. Det er godt for miljøet og godt for produktionen."

Miljøminister Ida Auken udtaler:

"Danmark skal være et foregangsland og udstillingsvindue for ny miljøteknologi. Vi skal stimulere teknologiudviklingen og inspirere resten af verden til at købe dansk. Derfor opretter vi grønne margueritruter, så udenlandske repræsentanter og investorer kan blive ført rundt i hele landet og præsenteret for de mange løsninger, som danske forskere og virksomheder har udviklet fx inden for klimatilpasning og rensning af spildevand."

Mest Læste

Annonce