Aftale for satspuljen 2015

Politik

30/10/2014 10:14

Suleman Haider

Satspuljepartierne har indgået aftale om fordelingen af satspuljen for 2014 på socialområdet. Aftalen omfatter blandt andet 351,7 mio. kr. til at styrke indsatsen for udsatte børn og unge. Derudover har satspuljepartierne afsat 113,2 mio. kr. til svage ældre og demens.

Der er indgået en aftale om satspuljen for 2015 på børne- ligestillings- integrations- og socialområdet. Partierne bag aftalen er Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radiale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. Partierne er enige om udmøntningen af i alt 1,2 mia. kr. over de næste fire år i satspuljen for 2015.

Satspuljepartierne har besluttet at afsætte i alt 87,6 mio. kr. til en målrettet indsats over for mennesker, som udsættes for vold fra deres allernærmeste. Pengene skal bl.a. gå til at udvide og styrke familierådgivningen på kvindekrisecentre, styrke overgangen fra kvindekrisecenter til selvstændig tilværelse samt give ambulant rådgivning og sociale indsatser til voldsramte og voldsudøvere.

For de udsatte børn og unge har satspuljepartierne bl.a. afsat i alt 80,7 mio. kr. til en målrettet indsats, der understøtter plejefamilieområdet gennem stabilitet i anbringelsen, styrkelse af netværksplejefamilier og styrkelse af det faglige miljø omkring plejefamilier. Endvidere er satspuljepartierne enige om bl.a. at afsætte i alt 48,8 mio. kr. til konflikthåndtering i satsforvaltningerne, som bl.a. skal styrke forældres evne til samarbejde og konflikthåndtering, samt begrænse belastningen af børn ved skilsmisse og samlivsophævelse.

For at lette den ofte svære overgang til voksentilværelsen for tidligere anbragte børn og unge har satspuljepartierne besluttet at afsætte samlet 97,3 mio. kr. til en helhedsorienteret indsats, som kan bidrage til, at nuværende og tidligere anbragte børn og unge får udvidet kontakt med jævnaldrende børn og unge med nogle af de samme erfaringer som dem selv eller med ressourcestærke voksne som fx venskabsfamilier eller frivillige støttepersoner.

Socialminister Manu Sareen siger:

”Jeg er meget tilfreds med, at det er lykkedes at lande en aftale med de øvrige satspuljepartier, der forbedrer vilkårene for de mest sårbare og udsatte mennesker i vores samfund. Vi afsætter over én milliard til at forbedre hjælpen til udsatte børn og unge, kvinder ramt af vold, hjemløse unge, ældre og demente. Jeg tror på, at de i alt 41 initiativer vil gøre en mærkbar forskel for de her mennesker, og aftalen er et vigtigt skridt på vejen til at nå regeringens sociale 2020-mål”.

Socialordfører Karen Ellemann, Venstre, siger:

”Med en samlet pulje på mere end en milliard kroner er der en lang række af gode initiativer til samfundets svageste gruppe. Ledsagepulje til de mest handicappede, forældrekurser til forældre med børn med ADHD og en styrkelse af indsatsen mod vold i hjemmet er blot nogle af de ting, Venstre har lagt vægt på. Men vi må ikke glemme at sætte spot på at få viden om, hvilke indsatser der virker. Derfor har vi også sikret midler til udvikling af benchmarking på det sociale område.”

Socialordfører Pernille Rosenkrantz-Theil, Socialdemokratiet, siger:

”Jeg er enormt glad for, at aftalen sætter massivt ind i forhold til at forebygge blandt de mest udsatte børn. For jo før vi får sat ind, jo større chance er der for at få knækket den sociale arv og give det udsatte barn et godt og aktivt liv.”

Socialordfører Karin Nødgaard, Dansk Folkeparti, siger:

”Dansk Folkeparti glæder sig over, at behandlingsgarantien til børn og unge fra familier med stof- og alkoholmisbrug nu kan føres ud i livet. Der ud over er Dansk Folkeparti tilfreds med, at ældreområdet – udover styrket fokus på demensområdet – også tilgodeses med midler til udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre.”

Socialordfører Lotte Rod, Radikale Venstre, siger:

”Vi løfter fra bunden. Vi gør en særlig indsats for at give alle børn gode muligheder i daginstitution og skole. Vi giver udsatte nydanskere mulighed for at komme på efterskole. Vi styrker hjælpen til børn, der har været anbragt. Og vi sætter ind mod menneskehandel, bare for at nævne nogle af de vigtige ting i aftalen.”

Socialordfører Trine Pertout Mach, Socialistisk Folkeparti, siger:

”Jeg er meget glad for, at vi med aftalen så klart prioriterer efterværn til nuværende og tidligere anbragte børn og unge og sætter massive midler af til at udbrede helhedsorienterede indsatser for unge, der står ved indgangen til deres voksenliv. Vi ved, at overgangen kan være rigtig svær for unge, der har været anbragt det meste af deres liv og alt for mange havner i sociale problemer, fordi de pludselig står helt alene. Det har været en mærkesag for SF hele vejen igennem.”

Retsordfører Simon Emil Ammitzbøll, Liberal Alliance, siger:

”Vi glæder os over, at vi med den her aftale styrker indsatsen for ældre med demens, så flere plejecentre bliver rustet til at imødekomme dementes behov. Vi er samtidig glade for, at der bliver skabt bedre rammer om det gode måltid for ældre. Det kan være med til at øge og forbedre livskvaliteten for mange ældre, da måltidet spiller en vigtig rolle i deres hverdag”

Socialordfører Mai Mercado, Konservative, siger:

”Konservative har længe kæmpet for at få prioriteret børn og unge der vokser op i familier med misbrug. Er man misbruger, så er man sikret krav på hjælp indenfor 14 dage. Men børn der vokser op i familier med misbrug er ikke sikret nogen hjælp til trods for at mange børn har akut brug for hjælp til aktivt at få håndteret de oplevelser, problemer og følelser de har som børn i misbrugsfamilier. At vokse op i en misbrugsfamilie giver en øget risiko for angst, depression, lavt selvværd – og ikke mindst risiko for at udvikle et misbrug senere hen. Med satspuljeaftalen for 2014 udmøntes Konservative og Dansk Folkepartis beslutningsforslag fra foråret, som varigt giver børn og unge i misbrugsfamilier mulighed for at få gratis rådgivning.”

Link til satspuljeaftalen

Link til økonomioversigt

Fakta: 
Satspuljeaftalen for 2015 er indgået mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance.

 

Mest Læste

Annonce