Akutmodtagelserne løfter kvaliteten i behandlingen

Velfærd

06/06/2014

Freja Eriksen

Regionerne er kommet langt med etableringen af akutmodtagelserne, som har løftet kvaliteten i den akutte behandling. Men der er plads til forbedringer, og akutmodtagelserne er fortsat under udvikling. Det viser en ny faglig gennemgang af akutmodtagelserne på landets 21 akutsygehuse.

De nye akutmodtagelser på sygehusene giver patienter, der er kommet til skade eller pludseligt er blevet syge, bedre muligheder for hurtigt at komme i gang med et godt og sammenhængende patientforløb, hvor erfarne sundhedsfaglige kompetencer er inddraget fra start.

Det fremgår af en faglig gennemgang af 21 akutmodtagelser, som en arbejdsgruppe med repræsentanter for Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner og Sundhedsministeriet har udarbejdet i fællesskab.

Alt om 1813

Læs også: Akutmodtagelser bliver kritiseret i ny rapport 

Læs også: Læger kritiserer nye akutmodtagelser

Gennemgangen konkluderer bl.a., at regionerne baserer sig på Sundhedsstyrelsens anbefalinger i arbejdet med akutmodtagelserne, og at der er potentiale for at forbedre datakvaliteten og videndelingen om eksempelvis de fysiske rammer og kapaciteten i akutmodtagelserne.
 
Sundhedsminister Nick Hækkerup er tilfreds med, at akutmodtagelserne, der samler skadestuer og tidligere enkeltafdelingers modtagelse af patienter, er kommet godt i gang: 
 

"Akutmodtagelserne er på mange måder hjørnestenen i den nye måde at drive sygehuse på, og derfor er jeg også tilfreds med, at regionerne er nået langt med at etablere fælles akutmodtagelser. Men vi kan også se, at der er forholdsvis store forskelle, eksempel i ventetider og i døgnbemandingen, på tværs af regioner og sygehuse, og derfor er det også nødvendigt, at regionerne fortsætter arbejdet, så patienterne får en ensartet behandling af høj kvalitet, uanset hvor de bor", siger Nick Hækkerup.
 
Regionerne lægger vægt på, at der fortsat er tale om et område i udvikling, og derfor arbejder man også målrettet på at styrke akutmodtagelserne: 
 
"Jeg er glad for, at den faglige gennemgang viser, at akutmodtagelserne har løftet kvaliteten i behandlingen af de akutte patienter. Regionerne vil fortsætte det målrettede arbejde og sætte ind med ekstra energi og ledelseskraft på de områder, hvor der er behov, f.eks. for mere videndeling og fælles regional tilgang. Vi vil styrke det systematiske arbejde med kvaliteten i akutmodtagelserne. Derfor har vi bl.a. sat gang i udviklingen af en klinisk kvalitetsdatabase for det akutte område", siger formand for Danske Regioner, Bent Hansen.
 
Regionernes planer om i højere grad at bruge data til at videreudvikle akutfunktionerne er helt i tråd med anbefalingerne i gennemgangen. Her peger man nemlig bl.a. på, at en mere ensartet registrering af aktiviteten i akutmodtagelserne er et vigtigt element i den fortsatte udvikling af området. 
 
Som led i det fortsatte arbejde med at sikre ensartet behandling af høj kvalitet på tværs af regioner og sygehuse vil regionerne implementere anbefalingerne i gennemgangen. I 2016 vil der blive gjort status på arbejdet med at etablere fælles akutmodtagelser.

Læs 'Faglig gennemgang af akutmodtagelserne' (PDF)

Mest Læste

Annonce