Kræftpatienter kommer hurtigt i behandling

Velfærd

31/05/2013 12:24

Ministerie for Sundhed og Forebyggelse

Pakkeforløbene på kræftområdet virker. Hovedparten af patienterne, der henvises til sygehusene i et pakkeforløb udredes og kommer i behandling for deres kræftsygdom inden for de faglige forløbstider, som angives af Sundhedsstyrelsen.

Det viser de første tal fra en ny monitoreringsmodel, som giver et mere præcist overblik over kræftpatienternes behandlingsforløb.

- Du har kræft. Den triste besked får ca. 34.000 danskere hvert år. Mange af kræftpatienterne har forud for diagnosen været igennem et forløb, hvor de har søgt læge, fordi de har haft symptomer på en kræftsygdom. For dem er det altafgørende, at de hurtigt bliver henvist til et sygehus og får en afklaring på, om de er syge og skal i behandling.

Og de senere års øget fokus på kræftområdet ser heldigvis ud til at have virket. Nye tal viser, at hovedparten af de patienter, som bliver henvist til sygehusene i et pakkeforløb, kommer i behandling inden for de standardforløbstider, som Sundhedsstyrelsen angiver som faglig målsætning.

”For den enkelte patient er det utrolig vigtigt, at tiden der går, fra den første mistanke om kræft opstår, til man kommer i behandling, er så kort som overhovedet mulig. Derfor har det været vigtigt med et nyt redskab til at følge udviklingen for pakkeforløbene, der skal sikre hurtig udredning og behandling. Og det er positivt, at regionerne i de fleste tilfælde lever op til de faglige målsætninger for forløbstiderne på kræftområdet, men tallene viser også, at vi ikke er i mål med kræftbehandlingen endnu”, siger sundhedsminister Astrid Krag om de nye tal.

Tallene viser overordnet, at knap 8 ud af 10 kræftpatienter, der som led i et pakkeforløb modtager behandling, kommer igennem forløbet inden for standardforløbstiderne. Dykker man ned i de enkelte pakkeforløb kan man se, at eksempelvis mere end 9 ud af 10 patienter, som får en tarmkræftdiagnose, bliver opereret inden for 37 dage. Og for patienter med brystkræft og lungekræft er det mere end 7 ud af 10, der gennemgår forløbet inden for standardforløbstiderne på henholdsvis 27 og 44 dage.

De nye tal viser imidlertid også, at der er plads til forbedringer inden for flere af de pakkeforløb, der er på kræftområdet. På landsplan er det eksempelvis halvdelen af de patienter, som får diagnosen prostatakræft, der gennemgår pakkeforløbet og bliver opereret inden for standardforløbstiden på 50 dage.

Ifølge sundhedsministeren tyder det på, at der fortsat er behov for at følge kræftbehandlingen nøje:

”Jeg har taget initiativ til at styrke overvågningen af kræftbehandlingen, fordi vi desværre har oplevet, at der var patienter, som ikke tilstrækkelig hurtigt blev henvist til udredning på et sygehus og kom i behandling. Det er ikke tilfredsstillende, og derfor er jeg glad for, at den nye monitoreringsmodel gør det muligt at identificere områder, hvor der skal sættes målrettet ind i regionerne for at nedbringe forløbstiderne. Det vil komme patienterne til gavn”, siger Astrid Krag.

Monitoreringsmodellen overvåger de eksisterende 32 pakkeforløb, der er på kræftområdet, og dækker dermed langt hovedparten af kræftbehandlingen.

Opgørelsen tager udgangspunkt i de enkelte pakkeforløbs standardforløbstider, der er opstillet som faglige rettesnore for, hvor mange dage der ifølge Sundhedsstyrelsen maksimalt bør gå fra en patient henvises til udredning på et sygehus til behandlingsforløbet indledes.

Standardforløbstider må ikke forveksles med de lovbundne maksimale ventetider for kræft og andre livstruende sygdomme.

Se alle de nye data på: www.esundhed.dk

Fakta om de første tal fra den nye monitoreringsmodel

De første tal viser, at 78 procent af de patienter, der som led i et pakkeforløb modtager behandling, kommer igennem forløbet inden for standardforløbstiden.

Hvis man ser på de fire største kræftformer – tarm-, lunge-, bryst- og prostatakræft – i Danmark, viser monitoreringen for 1. kvartal 2013:

  • 91 procent af de patienter, der får en tarmkræftdiagnose, gennemgår pakkeforløbet inden for standardforløbstiden for kirurgi, som er 37 dage. Der diagnosticeres ca. 4.200 nye tilfælde årligt.
  • 76 procent af de patienter, der får en lungekræftdiagnose, gennemgår pakkeforløbet inden for standardforløbstiden for kirurgi. Der diagnosticeres ca. 4.300 nye tilfælde årligt.
  • 73 procent af de patienter, der får en brystkræftdiagnose, gennemgår pakkeforløbet inden for standardforløbstiden for kirurgi, som er 27 dage. Der diagnosticeres ca. 4.000 nye tilfælde årligt.
  • 50 procent af de patienter, der får en prostatakræftdiagnose, gennemgår pakkeforløbet inden for standardforløbstid for kirurgi, som er 50 dage. Der diagnosticeres ca. 4.000 nye tilfælde årligt.

Mest Læste

Annonce