Ny satspuljeaftale: 246 millioner kroner til sundhed

Velfærd

24/10/2014 13:37

Suleman Haider

Hurtig genoptræning, bedre alkoholbehandling og en styrket indsats over for gravide med misbrugsproblemer. Det er nogle af de sundhedsområder, der styrkes de kommende år med penge fra satspuljen.

SR-regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har netop indgået en ny satspuljeaftale på sundhedsområdet.

Med aftalen sættes der 246,5 millioner kroner af til at styrke tilbuddene til blandt andre patienter, der skal i gang med et genoptræningsforløb, uhelbredeligt syge voksne og børn, demente og børn af forældre med en psykisk lidelse.

Partierne bag satspuljeaftalen er bl.a. blevet enige om at øremærke 96,9 millioner kroner til at styrke genoptræningsindsatsen i kommunerne, så patienter tilbydes hurtig genoptræning. Fremover bliver det en målsætning, at der maksimalt må gå to uger fra en patient udskrives fra sygehuset, til et genoptræningsforløb går i gang. Den hurtige genoptræning vil betyde, at flere patienter kan genvinde deres funktionsevne og vende tilbage til den tilværelse, de havde, før de blev syge.

Læs ogsåNy satspulje skal sikre hurtigere genoptræning 

De regionale familieambulatorier, der hjælper gravide med misbrugsproblemer, tildeles også penge fra satspuljen. For at styrke forebyggelsesindsatsen, så børn af misbrugere ikke får rusmiddelskader, vil satspuljepartierne tilføre familieambulatorierne 20 millioner kroner de kommende fire år.

Som led i satspuljeaftalen sættes der også yderligere penge af til at forebygge, at unge udvikler et hashmisbrug. I aftalen er der målrettet penge til erhvervs- og produktionsskoler. Og der er også en hjælpende hånd på vej til det stadig større antal unge, der får en hashpsykose. De skal hjælpes tilbage i uddannelse, og derfor bliver der oprettet en pulje, hvor offentlig/private tilbud kan søge om midler til at hjælpe de unge.

Læs mere om satspuljeaftalen på sundhedsområdet

Fakta om satspuljeaftalen:
Med satspuljeaftalen bliver der i alt afsat 246,5 millioner kroner til følgende:

 • Kortere ventetid til genoptræning i kommunerne – 96,9 millioner kroner (2015-2018)
 • Øget kvalitet i alkoholbehandlingen – 27,5 millioner kroner (2015-2018 og herefter permanent 6 millioner kroner årligt)
 • Styrket forebyggelse af rusmiddelskader hos børn af misbrugere – 20 millioner kroner (2015-2018)
 • Videreførsel af Nationalt Videncenter for Demens – 19,2 millioner kroner (2016-2018)
 • Tilskud til psykologbehandling – 14,5 millioner kroner (2016-2018)
 • En værdig død – modelkommuneprojekt – 14 millioner kroner (2015-2018)
 • Pulje til tilbud til familier med uhelbredeligt syge børn – 12 millioner kroner (2015-2018)
 • En særlig indsats for børn og unge af forældre med psykiske lidelser – 9 millioner kroner (2015-2018)
 • Videreførsel af specialiseret rehabiliteringstilbud til patienter med parkinson – 6,8 millioner kroner (2015-2016)
 • Forebyggelse af HIV – 6 millioner kroner (2015-2018)
 • Seksuel og reproduktiv sundhed – 5,3 millioner kroner (2016)
 • Pilotprojekt vedr. socialt udrykningskøretøj – 5 millioner kroner (2015-2016)
 • En styrket indsats for unge med hashpsykoser – 3 millioner kroner (2015-2017)
 • Pulje til forebyggelse af hashrygning på erhvervs- og produktionsskoler – 3 millioner kroner (2015-2017)
 • Videreførsel af Videncenter for Rusmiddelskader hos Børn – 2,3 millioner kroner (2015)
 • Udbredelse af it-understøttelse af akuthjælpeordninger – 1,5 millioner kroner (2015)
 • Evaluering af Livslinjen – 0,5 millioner kroner (2015)
 • Arbejdsgruppe om kortlægning af stofmisbrugsområdet

Mest Læste

Annonce