Regeringen udstikker ny kurs for sundhedsområdet

02/05/2013 10:53

Ministerie for Sundhed og Forebyggelse

"Patienterne skal i centrum for et stærkt sundhedsvæsen, hvor ingen falder mellem to stole". Det siger sundhedsminister Astrid Krag, der i dag offentliggør regeringens nye sundhedsudspil.

Med udspillet 'Mere borger, mindre patient' sætter regeringen en ny kurs for sundhedsområdet. Patienten skal i centrum for behandlingen, og sundhedsvæsnet skal blive bedre til at modvirke en voksende ulighed i danskernes sundhed.

”Vi skal sikre patienterne et godt behandlingsforløb. Og derfor skal sundhedsvæsnet i højere grad fungere som en helhed, hvor kommunerne, de praktiserende læger og sygehusene arbejder tæt sammen om behandlingen af den enkelte patient”, siger sundhedsminister Astrid Krag, som varsler et opgør med stive fag- og myndighedsgrænser.

Ministeren peger bl.a. på, at de nuværende 98 sundhedsaftaler skal erstattes af 5, og at regeringen vil omprioritere 250 mio. kr. for at skabe sammenhængende og integrerede sundhedsløsninger.

En bedre sammenhæng i sundhedsvæsnet vil især gavne danskere, som lider af diabetes, KOL eller andre kroniske sygdomme og derfor har brug for alle dele af sundhedsvæsnet.

Indsats mod ulighed i sundhed

I dag lever den rigeste fjerdedel af danske mænd i gennemsnit 10 år længere end den fattigste fjerdedel. En ulighed, der næsten er fordoblet på kun 25 år. Det problem tager regeringens sundhedsudspil også fat på.

"En forskel i levetiden på 10 år er en skræmmende stor ulighed i vores samfund. I alt for mange år er der fra politisk hold blevet set gennem fingrene med uligheden, og man har undladt at gøre en ekstra indsats for at løfte sundheden for de borgere og patienter, som har brug for en hjælpende hånd. Det gør vi noget ved nu”, siger Astrid Krag.

Det fremgår af regeringens udspil, at sundhedsvæsnet skal have et lighedstjek for at få mere viden om, hvor man kan sætte målrettet ind og komme uligheden til livs. Derudover vil regeringen styrke forebyggelsesindsatsen ved at opstille nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år. Der afsættes 120 mio. kr. til partnerskaber, der skal bidrage til, at målene realiseres.

Læs sundhedsudspillet 'Mere borger, mindre patient – et stærkt fælles sundhedsvæsen'

600 mio. kr. til nye initiativer

Regeringens sundhedsudspil indeholder bl.a. følgende nye initiativer:

En styrket kræftindsats: 174 mio. kr.

 • Udvidelse af HPV-vaccinationsprogrammet: 20 mio. kr.
 • Rehabilitering til kræftpatienter: 154 mio. kr.


Lighed i sundhed: 334 mio. kr.

 • Partnerskaber til realisering af de nationale mål: 120 mio. kr.
 • Styrkelse af alkoholbehandlingen: 112 mio. kr.
 • Hjælp til rygestop for storrygere: 42 mio. kr.
 • Færre genindlæggelser af nyfødte: 40 mio. kr.
 • Lighedstjek af sundhedsvæsenet: 20 mio. kr.


Bedre kvalitet og styrket patientinddragelse: 92 mio. kr.

 • Strategi for patientinddragelse: 20 mio. kr.
 • Synlighedsreform: 32 mio. kr.
 • Patientsikker Kommune: 20 mio. kr.
 • Forebyggelse af sygehusinfektioner mv.: 20 mio. kr.

Der afsættes i alt 600 mio. kr. i perioden 2014-2017 til nye initiativer.

Mest Læste

Annonce