Ældremilliarden fordeles til kommunerne i disse dage.

Ældremilliarden ud til borgerne

Velfærd

16/01/2015 11:21

Nick Allentoft

I dag ruller regeringens årlige ældremilliard ud til landets kommuner. Se her hvordan pengene fordeles.

Når landets borgmestre i dag åbner kommunes digitale postkasse, vil de finde en venlig hilsen fra socialministeren til kommunens ældste borgere. I dag bliver ældremilliarden for 2015 nemlig fordelt til landets 98 kommuner.

Pengene skal gå til at give bedre pleje til landets ældre hjemme og på plejehjem. Og ligesom sidste år har kommunerne søgt bredt til både praktisk hjælp, rehabilitering og hjælp til de svageste ældre på plejehjem. F.eks. vil man i Favrskov Kommune lave aflastningspladser for demente for at aflaste de pårørende, mens man i Ballerup Kommune vil skabe mere liv i plejecentrenes caféer med træning og fællesspisning.

”Vi skylder vores gamle, der har knoklet hele livet for det her samfund, at få en rigtig god alderdom. Og her er en god og værdig ældrepleje jo helt central. Derfor er jeg glad for, at vi igen i år kan give en milliard kroner til at gøre ældreplejen bedre. Samtidig vil jeg gerne rose kommunerne for at have søgt bredt, så pengene kommer alle typer ældre til gode," siger socialminister Manu Sareen.

Ældremilliarden blev afsat af regeringen og de andre finanslovspartier første gang på Finanslov 2014 og gives hvert år fremover. Pengene fordeles efter, hvor mange indbyggere kommunen har over 65 år.

I dette link kan du sel fordelingen til kommunerne.

I figuren kan du se, hvordan kommunerne har valgt at bruge deres andel af ældremilliarden.

 

Mest Læste

Annonce