Det bliver lettere at være folkepensionist

Velfærd

03/06/2014 16:49

Freja Eriksen

Nu er det slut med at indhente, indberette og dokumentere indkomster, når man får folkepension. Med de nye regler foregår det helt automatisk.

Nu er det slut med at indhente, indberette og dokumentere indkomster, når man får folkepension. Med de nye regler foregår det helt automatisk.

Mange ældre har klaget over, at det var alt for besværligt og usikkert, om man fik udbetalt den rigtige folkepension. Man skulle løbende holde øje med og indberette alle ændringer af indkomsten. Det kunne medføre fejl og ovenikøbet fejl, som ikke blev efterreguleret. Så hvis man fik udbetalt for lidt, så var det ofte bare ærgerligt. Med de nye regler slipper man for besværet, fordi det hele kører elektronisk og automatisk.

”Det var kort sagt noget bøvl tidligere. De mange indberetninger og krav til de ældre gjorde, at den ældre risikerede ikke at få den pension, pensionisten havde krav på. Med de nye regler bliver det ikke bare lettere for dem på folkepension, men også mere retfærdigt, så alle får det, de har krav på, uden at skulle kæmpe med indviklede regler,” siger socialminister Manu Sareen.

Hvor man tidligere har opereret med skøn over indkomster, bliver ydelsen med de nye regler baseret på de faktiske indkomster, hvilket gør udbetalingerne langt mere præcise. Og ligesom på skatteområdet vil man få en årlig opgørelse, som viser, om man skal have efterbetalt eller tilbagebetale penge, hvis man ikke har fået den rigtige pension. Det vil sige, at ingen længere risikerer at miste pension, fordi de har glemt at indberette eller ændre indkomstoplysninger.

”Det giver borgeren en sikkerhed, når man ved, at når året er omme, så bliver indkomstoplysningerne gjort endeligt op, så man ikke skal frygte at gå glip af penge. Vi har på den måde fundet en model, der yder mest mulig retfærdighed for borgeren,” siger Manu Sareen.

De nye regler træder i kraft fra d. 1. januar 2015 og vil også gælde for førtidspensionister. Ud over folkepension og førtidspension gælder der også nye regler for en mere præcis beregning af boligstøtte fra 1. januar 2016.

Mest Læste

Annonce