Frivillig- og Foreningsdanmark får nye rammer og visioner for samspillet med det offentlige

06/05/2013 10:35

Social -og Integrationsministeriet

Den 6.-7. maj formuleres Danmarks nye charter for samspillet mellem det frivillige Danmark og den offentlige sektor. Det sker på en camp med en arbejdsgruppe bestående af bl.a.

ministre, en række organisationer og udvalgte borgmestre.

Den 6.-7. maj formulerer en arbejdsgruppe et nyt frivillighedscharter, der udstikker visioner og rammer for samspillet mellem den frivillige verden og det offentlige. Det nuværende charter blev udarbejdet i 2001.

Arbejdsgruppen består af ministre, en række foreninger og organisationer, borgmestre for udvalgte kommuner, KL, Danske Regioner, FTF, LO mv. Arbejdsgruppen er udpeget af social- og integrationsminister Karen Hækkerup, kulturminister Marianne Jelved, minister for sundhed og forebyggelse Astrid Krag og økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager.

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup siger:
”Rigtig mange danskere yder på et eller andet tidspunkt i deres liv en frivillig indsats som fx spejderledere, skolebestyrelsesmedlemmer eller besøgsvenner. Derfor er det så vigtigt, at vi sørger for, at rammerne for samarbejdet mellem det frivillige og offentlige Danmark fungerer optimalt. Samtidig skal det nye charter understøtte de visioner, vi har for fortsat udvikling af samarbejdet, så det bliver endnu tættere og bedre til gavn for borgerne – både de frivillige og de der modtager den frivillige indsats.”

Kulturminister Marianne Jelved siger:
”Frivillighed er en del af hele demokratiforudsætningen. Frivilligheden i idrætsforeningerne, folkeoplysningen, på børne- og ungeområdet og på det sociale område ligger som en kæde af muligheder for at være sammen med andre, skabe et fællesskab, forme vores samfund. Derfor skal vi værne om frivilligheden, understøtte den, og ikke tage den for givet. Vi skal huske, hvad der driver den enkelte frivillige, og med frivillighedscharteret som grundlag skal vi sammen give den frivillige indsats de bedst mulige rammer.”

Minister for sundhed for forebyggelse Astrid Krag siger:
”Vi ved, at der er et enormt potentiale i den frivillige verden – at mange gerne vil være frivillige og også har masser af give af. Og vi ved, at nye partnerskaber mellem det offentlige og det frivillige hele tiden pibler frem. Derfor skal vi være åbne over for løbende at se på nye måder at gøre tingene på, som udfordrer ”plejer”, som udvikler vores fællesskaber og spreder de gode eksempler. Frivillighed er ikke noget, man skal have påklistret inde på Christiansborg eller fra regeringen. Til gengæld skal vi politikere lytte grundigt til alle de mange frivillige, så vi kan sikre, at rammerne for det frivillige arbejde er i orden. Det er det, vi skal bruge det nye charter til.”

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager siger:
”Den frivillige indsats kan noget, som den offentlige sektor ikke kan. For dem, der bliver mødt af en frivillig, giver den personlige relation og engagement en anden oplevelse end den professionelle omsorg og hjælp – og som frivillig oplever man fællesskab, livskvalitet, inddragelse og indlevelse. Området er i udvikling, og lige nu er der et skifte i den måde, samspillet fungerer. Derfor er jeg glad for, at alle parter nu i fællesskab er med til at skabe nye visioner og rammer for samarbejdet mellem de to sektorer”.

Forud for campen er der gennemført en brainstormingsfase, hvor alle har haft mulighed for at komme med bidrag til det nye charter. Der er bl.a. udarbejdet fire rapporter på baggrund af fire høringer: En til en lang række frivillige foreninger og organisationer, en til kommuner og regioner, en til råd, institutioner mv. samt en bred folkehøring, hvor alle borgere kunne komme med bidrag.

Når det nye charter er udformet, skal det implementeres lokalt. Implementeringsfasen består af en række regionale dialogmøder, hvor indholdet i det nye charter diskuteres med henblik på evt. at udarbejde lokale charters eller retningslinjer for samarbejdet lokalt.

Mest Læste

Annonce