Indsats for nydanske frivillige en succes

Politik

27/05/2014 09:20

Suleman Haider

I perioden fra 2010 til 2013 er antallet af nydanske frivillige steget med 108 pct. i seks frivillige organisationer, det viser en evaluering. Organisationernes samarbejdsrelationer til kommuner, uddannelsesinstitutioner og virksomheder er også steget med næsten det dobbelte.

Oxford Research har foretaget en evaluering af den indsats, en række organisationer har udført under puljen ”Forpligtende samarbejde om videreførelse af det frivillige integrationsarbejde”. Puljen er finansieret som et led i satspuljeaftalen for 2010.

De seks organisationer, der indgår i evalueringen er Dansk Flygtningehjælp, Dansk Ungdoms Fællesråd, Dansk Gymnastik- og Idrætsforeninger, Get2sport, KVINFO’s Mentornetværk og Team Succes. Organisationerne er støttet med i alt ca. 88 mio. kr. fra puljen.

Formålet med puljen har blandt andet været at øge antallet af brugere og frivillige i organisationerne, ligesom det også har været målet at fremme brugernes selvtillid og danskkundskaber samt deres tilknytning til skole- og uddannelsessystemet, arbejdslivet og civilsamfundet generelt.

Evalueringen viser, at organisationerne overordnet har levet op til puljens formål og de opstillede resultat- og effektmål. Evalueringen viser blandt andet, at antallet af nydanske frivillige er steget fra i alt 671 til 1.397 i de seks organisationer i perioden fra 2010 til 2013.

Socialminister Manu Sareen siger:

”Det er virkelig positivt, at organisationerne har fået så mange flere nydanske frivillige på så kort tid. Det er meget vigtigt, at nydanskere deltager i foreningslivets fællesskaber, og på den måde bliver aktive medborgere. Når flere lektiehjælpere med anden etnisk baggrund underviser, eller flere børn bliver trænet af nydanskere i badminton eller fodbold, kan det være en af nøglerne til bedre integration og forståelse mellem borgerne”.

Evalueringen viser desuden, at organisationernes samarbejdsrelationer på det frivillige integrationsområde er næsten fordoblet fra 2010 til 2013. Det samlede antal relationer er steget fra 656 til 1.277.

Manu Sareen peger på, at organisationernes samarbejde med eksempelvis kommuner, virksomheder og uddannelsesinstitutioner er væsentlige for at sikre, at de mest velfungerende integrationsprojekter bliver til mere stabile indsatser.

”Jeg er rigtig glad for, at de frivillige organisationer har indgået flere partnerskaber med relevante aktører. Foreningslivet udgør en stor og væsentlig del af integrationsindsatsen, og derfor lover det godt, at kommuner, uddannelsesinstitutioner og virksomheder støtter op om den frivillige integrationsindsats,” siger socialministeren.

Læs slutevalueringen af puljen ”Forpligtende samarbejde om videreførelse af det frivillige integrationsarbejde”.

     

 

Mest Læste

Annonce