Mads Øvlisen trækker sig fra udvalg

Politik

21/08/2013 13:48

Freja Eriksen

Mads Øvlisen trækker sig som formand for udvalget om socialøkonomiske virksomheder. Annette Vilhelmsen understreger, at arbejdet i udvalget fortsætter uændret.

Mads Øvlisen har meddelt Annette Vilhelmsen, social-, børne- og integrationsminister, at han trækker sig fra posten som formand for udvalget om socialøkonomiske virksomheder. Hans begrundelse er en bekymring for, at vægtningen af det erhvervsmæssige fokus ikke længere vil være til stede i samme omfang med flytningen af området til Social-, Børne- og Integrationsministeriet.

Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen siger:

”Det er beklageligt, at Mads Øvlisen har valgt at trække sig, og jeg vil gerne takke ham for den store indsats, han har lagt i udvalget. Men arbejdet i udvalget fortsætter uændret, og jeg vil gerne understrege, at kursen er fuldstændig uændret.

Min tilgang er fortsat, at når vi skal fremme socialøkonomiske virksomheder, så kræver det en stærk vægt på det erhvervsmæssige. Jeg er overbevist om, at socialøkonomiske virksomheder har et stort vækstpotentiale og de kan løfte en række væsentlige samfundsopgaver - også at få mange mennesker, der i dag står uden for arbejdsmarkedet, og som ofte kæmper med sociale problemer, med i stærke arbejdsfællesskaber.

Det kræver et godt samarbejde mellem en række ministerier, blandt andet Erhvervs og Vækstministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet og Social-, Børne- og Integrations-ministeriet. Regeringen lægger stor vægt på denne indsats og vil derfor også sikre det nødvendige samarbejde.”

Udvalgets arbejde offentliggøres sidst på sommeren.

Mest Læste

Annonce