Manu Sareen sætter gang i analyse af Socialministeriets puljer

Politik

21/02/2014 15:33

Nick Allentoft

Socialminister Manu Sareen har besluttet at iværksætte en analyse af ministeriets samlede puljeadministration. Analysen skal afdække, om der er grund til at ændre på den måde, som ministeriet har organiseret arbejdet med puljetildelinger på.

Socialminister Manu Sareen har besluttet at iværksætte en analyse af ministeriets puljeadministration. Baggrunden for ministerens beslutning er, at der i den senere tid i flere sammenhænge er sat spørgsmålstegn ved den måde, som ministeriet administrerer puljerne og organiserer arbejdet.

Manu Sareen siger:
”Det er helt afgørende, at der er tillid til ministeriets måde at arbejde med puljer på. Derfor vil jeg have en analyse, der simpelthen svarer på: Kan vi gøre det bedre – og hvordan?”

Analysen skal blandt andet være med til at sikre større gennemsigtighed og afdække, om der er behov for større uafhængighed i sagsbehandlingen.

”Der skal være fuld gennemsigtighed i vores administration af puljerne. Puljerne er med til at udvikle socialpolitikken i Danmark, og blandt andet derfor er det et krav, at alle skal kunne se og forstå, hvordan puljerne fordeles. På den måde vil analysen være med til at fremme, at vi kan have en god debat om socialpolitikken i Danmark,” siger Manu Sareen.

Han understreger, at han går til analysen med et åbent sind og opfordrer Folketingets partier – ikke mindst satspuljekredsen - til at gøre det samme.

”Analysens resultater vil ganske givet få betydning for den måde, som vi tilrettelægger satspuljeprocessen på i dag. Derfor vil jeg selvfølgelig også gå i dialog med partierne om analysens resultat,” siger Manu Sareen

Fakta
• Analysen skal laves med bistand fra en ekstern aktør og forventes færdig til sommer.
• Hovedformålet med analysen er at svare på, om puljerne i dag administreres på den bedste måde. Er der gennemsigtighed nok? 
• Ministeriet udbetaler hvert år mellem 1,5 og 2,5 milliarder kroner fordelt på mere end 120.000 udbetalinger om året til mere end 10.000 forskellige projekter og 1.000 forskellige interessenter.
• Der foregår i øjeblikket en advokatundersøgelse af sagen om tilskud til projektet Stemmer på kanten. Den samlede puljeanalyse, som nu sættes i gang, vil tage højde for resultaterne af advokatundersøgelsen i det omfang, det er relevant.

Mest Læste

Annonce