Ny strategi for digital velfærd skal hjælpe borgerne til at blive mere selvhjulpne

19/03/2013 14:07

Social -og Integrationsministeriet

En ny strategi for digital velfærd skal gøre det lettere for borgerne at være i kontakt med det offentlige og selv klare flere ting digitalt, når det passer den enkelte.

Regeringen præsenterer i dag sammen med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner et debatoplæg til den kommende strategi for digital velfærd.

En ny strategi for digital velfærd skal gøre det lettere for borgerne at være i kontakt med det offentlige og selv klare flere ting digitalt, når det passer den enkelte. Regeringen præsenterer i dag sammen med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner et debatoplæg til den kommende strategi for digital velfærd.

På det sociale område vil den nye strategi blandt andet betyde, at ældre og mennesker med handicap får mere frihed til at klare hverdagen på deres egen måde, og når de selv har lyst. Strategien omfatter både velfærdsteknologi som fx spiserobotter, der gør det muligt for ældre at spise selv i stedet for at blive madet, og IT-systemer, der letter kommunernes sagsgange. Netop nu gør IT-systemer det fx lettere for sagsbehandlerne at følge nomadefamilier, der flytter rundt mellem kommunerne, og gør det på den måde også lettere at forhindre familierne i at løbe om hjørner med systemet. Og det sparer både tid og frigør arbejdstimer til den vigtige kontakt med borgerne.

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup siger:

”Udviklingen af det digitale velfærdssamfund kommer til at kræve mod og tålmodighed hos både borgere og medarbejdere på det sociale område. Vi skal have respekt for, at vi ikke alle lærer nye ting i samme tempo. Men jeg tror også, at rigtig mange borgere og medarbejdere er klar til den udvikling, og jeg vil gøre mit til, at alle kommer med på en måde og i et tempo, de føler sig trygge ved.”

I aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2013 aftalte regeringen, KL og Danske Regioner at udarbejde en ambitiøs strategi for digitalisering af velfærdsområderne. De relevante ministerier, KL og Danske Regioner arbejder netop nu med udformningen af strategien, de arbejder blandt andet med konkrete forslag til initiativer på sundheds-, social- og undervisningsområdet.

Se interview med Karen Hækkerup om den kommende strategi for digital velfærd

Læs debatoplægget "Digital velfærd - nye muligheder for velfærdssamfundet"

Læs mere om den fællesoffentlige strategi for digital velfærd

Mest Læste

Annonce